Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
2. Костенком Ю.І.
 
3. Зайцем І.О.
 
4. на заміну №2393
 
5. Закон України
 
6. Про мораторій на видалення зелених насаджень
 
7. на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва
 
8. Цей Закон встановлює мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва.
 
9. Завданням Закону є запобігання масовим проявам видалення зелених насаджень в м. Києві, що спричиняють згубні наслідки для природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов та якості життя громадян в столиці держави, а також здоров'я населення та його естетичного виховання.
 
10. Відносини у галузі охорони та утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Законом України "Про рослинний світ", Законом України "Про Червону книгу", Законом України "Про благоустрій населених пунктів", Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
11. Стаття 1. Визначення термінів.
 
12. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
13. берегозахисні ділянки - смуги прибережних зелених насаджень завширшки 150-200 метрів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об'єктів;
 
14. ботанічні сади - науково-дослідницькі та культурно-просвітницькі заклади, призначені для вивчення та збереження об’єктів рослинного світу;
 
15. зелена зона – сукупність зелених насаджень в межах певної території;
 
16. зелені насадження - деревна, чагарникова, трав'яна рослинність, яка може включати й інші об’єкти рослинного світу, природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;
 
17. лісопарк - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення;
 
18. міський ліс - лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в межах населеного пункту;
 
19. парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, основним елементом якого є зелені насадження, площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;
 
20. приміська зелена зона - територія за межами міської зони, зайнята лісами, лісопарками та іншими озелененими територіями, яка виконує захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцями відпочинку населення;
 
21. рекреаційна зона - спеціально виділена і організована територія в місті та в межах зеленої, в тому числі приміської, зони, призначена для відпочинку населення;
 
22. сквер - упорядкована ділянка зелених насаджень площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення;
 
23. стрімкі схили - схили стрімкістю 21 і більше градусів;
 
24. урочище - природно-територіальний комплекс, який складається із закономірного просторового поєднання елементів ландшафту, в тому числі рослинності, та формується на основі певної форми рельєфу - випуклої чи ввігнутої, єдиної за генезисом і віком.
 
25. Стаття 2. Введення мораторію на видалення зелених насаджень
 
26. Ввести мораторій строком на 5 років на видалення зелених насаджень на наступних об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва:
 
27. - у скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, міських лісах, приміській зеленій зоні;
 
28. - в урочищах зі стрімкими схилами;
 
29. - у зелених насадженнях прибудинкової території;
 
30. - у берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах;
 
31. - на островах річки Дніпро в межах території м. Києва.
 
32. Стаття 3. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень
 
33. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на зазначених у статті 2 цього Закону об’єктах благоустрою зеленого господарства може здійснюватися у разі знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
 
34. Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень
 
35. Державні органи охорони навколишнього природного середовища забезпечують постійний контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону.
 
36. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
38. 2. Кабінету Міністрів України:
 
39. розробити проект Закону України "Про зелені насадження міст та інших населених пунктів", що базуватиметься на засадах сталого (екологічно збалансованого) розвитку населених пунктів;
 
40. забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади на місцях;
 
41. забезпечити проведення протягом 2008 р. інвентаризації природоохоронних об’єктів у містах та інших населених пунктах, зокрема зелених, паркових, лісопаркових і рекреаційних зон;
 
42. забезпечити проведення до 1 вересня 2009 р. винесення на картографічні матеріали у містах та інших населених пунктах меж існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та передбачити їх врахування в подальшому на планах земельних ділянок і при розробленні проектів землеустрою;
 
43. забезпечити проведення до 1 січня 2010 р. винесення в натурі у містах та інших населених пунктах меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства.