Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо обов’язковості внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень)
 
2.

 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному процесуальному кодексі України:
 
6. 1) статтю 105 після слів "набирає законної сили" доповнити словами "включається до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
7. 2) статтю 222 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
8. "4. На копії судового рішення має бути зазначено номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
9. у зв’язку з цим частини другу та четверту вважати відповідно частинами першою та третьою;
 
10. 3) статтю 223 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
11. "2. Рішення суду не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Рішення суду, яке не включено до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
 
12. у зв’язку з цим частини другу та четверту вважати відповідно частинами третьою та п’ятою;
 
13. 4) статтю 319 доповнити частиною другою такого змісту: "Рішення або ухвала апеляційного суду не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
14. 5) статтю 349 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Рішення і ухвала суду касаційної інстанції не пізніше наступного дня після їх оголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
15. у зв’язку з цим частини другу вважати частиною третьою;
 
16. 6) статтю 360 доповнити частиною другою такого змісту: "Рішення та ухвали Верховного Суду України не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень".
 
17. 2. У Господарському процесуальному кодексі України:
 
18. 1) статтю 85 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
19. "Рішення господарського суду не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Рішення господарського суду, яке не включене до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає".
 
20. 2) статтю 87 доповнити частиною другою такого змісту:
 
21. "На рішеннях та ухвалах зазначається їх номер в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
22. 3) статтю 105 доповнити новою частиною четвертою такого змісту: "Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова апеляційної інстанції, яке не включена до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
 
23. у зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
24. частину п’яту після слів "з дня її прийняття" доповнити словами: "із зазначенням її номера в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
25. 4) у статті 111-11:
 
26. частину третю доповнити абзацом другим такого змісту: "Постанова не пізніше наступного дня після її прийняття включається до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова касаційної інстанції, яке не включена до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягає";
 
27. частину четверту після слів "з дня її прийняття" доповнити словами: "із зазначенням номера постанови в Єдиному державному реєстрі судових рішень".
 
28. 3. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
29. 1) статтю 344 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
30. "На копії вироку зазначається його номер в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
31. у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
32. 2) статтю 401 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
33. "Вирок суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після його проголошення включається до Єдиного державного реєстру судових рішень";
 
34. 3) статтю 402 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
35. "Ухвали і постанови суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень".
 
36. 4. У Кодексі адміністративного судочинства України:
 
37. 1) статтю 167 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
38. "5. На копії судового рішення має бути зазначено номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень";
 
39. 2) статтю 254 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
40. "7. Постанова, ухвала суду будь-якої інстанції не пізніше наступного дня після їх проголошення включаються до Єдиного державного реєстру судових рішень. Постанова, ухвала суду будь-якої інстанції, які не включені до Єдиного державного реєстру, виконанню не підлягають".
 
41. 5. Статтю 19 Закону України "Про виконавче провадження" доповнити частиною другою такого змісту:
 
42. "На судовому наказі, а також виконавчому документі, виданому на підставі судового рішення, крім постанови у справі про адміністративне правопорушення, повинен бути зазначений номер судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень".
 
43. 6. У статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень":
 
44. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
45. "3. До Реєстру включаються усі письмові судові рішення судів загальної юрисдикції, крім постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Судове рішення у Реєстрі повинно супроводжуватися інформацією щодо набрання ним законної сили та про інші судові рішення у цій справі.
 
46. Судове рішення, яке не внесено до Реєстру і в якому не зазначеного номера у Реєстрі, виконанню не підлягає";
 
47. 2) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
48. "4. Судові рішення подаються до Реєстру виключно в електронній формі".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
49. ІІ. Перехідні та прикінцеві положення
 
50. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року
 
51. 2. Положення цього Закону щодо порядку звернення судового рішення до виконання не застосовуються до судових рішень, які ухвалені до набрання чинності цим Законом і не внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
52. 3. Положення пункту 5 розділу І цього Закону не застосовуються до судових наказів і виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень, ухвалених до набрання чинності цим Законом і не внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
53. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування цього Закону привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.