Кількість абзаців - 73 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальну економічну зону ''Яворів'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальну економічну зону "Яворів"  
1. Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Яворів".  
2. Стаття 1 .Створення спеціальної економічної зони "Яворів"  
3. Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - зона "Яворів") створюється на період до 1 січня 2010 року і розташовується в адміністративних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин, відповідно до карти, яка є невід'ємною частиною цього Закону.  
4. Зона "Яворів" створюється з метою залучення інвестицій для:  
5. створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування персоналу Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняється у зв'язку із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі, активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт), послуг, поставок на внутрішній та зовнішній ринок високоякісної конкурентоспроможної продукції і послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони;  
6. розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої зони на території "Автопорт Краковець".  
7. У зоні "Яворів" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.  
8. Положення про зону "Яворів" затверджується Кабінетом Міністрів України.  
9. Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території зони "Яворів"  
10. Законодавство України на території зони "Яворів" діє з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.  
11. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб'єктів зони "Яворів" за їх вимогою протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості оподаткування, передбачені цим Законом, та податкові пільги, встановлені іншими законами України на день їх реєстрації як суб'єктів зони "Яворів".  
12. Стаття 3. Органи управління зоною "Яворів"  
13. Органами управління зоною "Яворів" є Яворівська районна державна адміністрація та Яворівська районна рада.  
14. Для облаштування території зони, будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій може створюватись орган господарського розвитку і управління зоною "Яворів".  
15. Стаття 4. Повноваження Яворівської районної державної адміністрації та Яворівської районної ради щодо управління зоною "Яворів"  
16. Яворівська районна державна адміністрація та Яворівська районна рада здійснюють свої повноваження на території зони "Яворів" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом та іншими актами законодавства.  
17. До повноважень Яворівської районної державної адміністрації щодо управління зоною "Яворів" також відносяться:  
18. розгляд, затвердження і реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Яворів";  
19. розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;  
20. розроблення і забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зони "Яворів";  
21. сприяння отриманню суб'єктами зони Яворів" державних і недержавних інвестицій та кредитів, іноземних інвестицій і кредитів, залучених на двосторонній та багатосторонній основі, а також технічної допомоги з наданням у разі необхідності відповідних гарантій згідно із законодавством України;  
22. організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;  
23. проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;  
24. державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, а також реєстрація суб'єктів зони "Яворів", що реалізують інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
25. видача ліцензій на право провадження окремих видів підприємницької діяльності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, та здійснення контролю за провадженням цих видів діяльності;  
26. надання дозволів суб'єктам зони "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів на цій території;  
27. регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги і тарифів;  
28. укладання договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів та об'єктів інфраструктури із суб'єктами підприємництва, що провадять діяльність у зоні "Яворів";  
29. здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони "Яворів";  
30. регулювання процесу залучення до роботи у зоні "Яворів" іноземного виробничого персоналу;  
31. складання та подання статистичної звітності про діяльність зони "Яворів" відповідно до законодавства України, встановлення в межах своєї компетенції правил і форм статистичної звітності для суб'єктів цієї зони;  
32. прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів.  
33. Стаття 5. Суб'єкти зони "Яворів"  
34. Суб'єктами зони "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на території зони "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, і зареєстровані Яворівською районною державною адміністрацією як суб'єкти цієї зони.  
35. Стаття 6. Умови провадження господарської діяльності  
36. На території зони "Яворів" можуть провадитися всі види господарської діяльності, за винятком заборонених законами України.  
37. Спеціальний правовий режим економічної діяльності, встановлений у зоні "Яворів", поширюється на суб'єктів цієї зони виключно при здійсненні ними господарської діяльності на території зони "Яворів".  
38. Створення на території зони "Яворів" комерційних банків, їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Яворівською районною державною адміністрацією. За видачу відповідних ліцензій вноситься плата, розмір якої встановлюється Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України, за винятком розміру плати за ліцензії на здійснення банківських операцій. Кошти, отримані за видачу ліцензій (крім ліцензій, виданих комерційним банкам), спрямовуються на розвиток інфраструктури зони "Яворів" у порядку, визначеному Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.  
39. У разі порушення суб'єктами зони "Яворів" законодавства України та установчих документів Яворівська районна державна адміністрація має право скасовувати надані нею дозволи або реєстрацію суб'єктів зони "Яворів" у встановленому законодавством порядку.  
40. Стаття 7. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у зоні "Яворів"  
41. На території зони "Яворів" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім комерційних банків, здійснюється Яворівською районною державною адміністрацією у встановленому законодавством у порядку.  
42. Стаття 8. Спеціальний правовий режим економічної діяльності  
43. 1. У зоні "Яворів" у районі пункту пропуску "Краковець" на державному кордоні уособлюється територія "Автопорт Краковець" загальною площею 74,5 гектара у межах, визначених на карті зони "Яворів", де запроваджується спеціальний митний режим.  
44. Відповідно до цього режиму на території "Автопорт Краковець" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:  
45. а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних) з-за меж митної території України на територію "Автопорт Краковець" для використання в її межах ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
46. б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію "Автопорт Краковець", на митну територію України з цієї території оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;  
47. в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених на території "Автопорт Краковець", на митну територію України податок на додану вартість справляється як для внутрішнього споживання в Україні;  
48. г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених на території "Автопорт Краковець", з цієї території за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
49. д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію "Автопорт Краковець", за межі митної території України з цієї території вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
50. е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію "Автопорт Краковець" податки справляються як для внутрішнього споживання в Україні;  
51. є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію "Автопорт Краковець" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;  
52. ж) в усіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
53. Строк перебування товарів та інших предметів на території "Автопорт Краковець" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.  
54. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території "Автопорт Краковець" повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України.  
55. Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію "Автопорт Краковець" або за його межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів та інших предметів, територія "Автопорт Краковець" огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.  
56. Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території "Автопорт Краковець", здійснюється відповідно до законодавства України.  
57. Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження території "Автопорт Краковець" та їх фінансування здійснюються органом управління зоною "Яворів".  
58. Спеціальний митний режим запроваджується на території "Автопорт Краковець" після затвердження Державною митною службою України акта здачі в експлуатацію об`єктів митної інфраструктури.  
59. До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у пункті "б" цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території зони "Яворів".  
60. Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.  
61. 2. На решті території зони Яворів" сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну суб'єктами зони "Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати ввізного мита.  
62. 3. Повністю виробленими або достатньо переробленими у зоні "Яворів" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".  
63. 4. Імпорт суб`єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території зони "Яворів" та експорт товарів виробництва цієї зони не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.  
64. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у зоні "Яворів", поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.  
65. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території зони "Яворів" та вивезення з митної території України у зону "Яворів" окремих видів товарів.  
66. 5. Суб'єктам зони "Яворів" надаються пільги із сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття і до Державного інноваційного фонду, плати за землю відповідно до законів України про оподаткування.  
67. Стаття 9. Порядок ліквідації зони "Яворів"  
68. Зона "Яворів" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.  
69. Зона "Яворів" може бути достроково ліквідована відповідно до закону про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.  
70. Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів зони "Яворів" у разі її ліквідації  
71. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Яворів" у разі її ліквідації.  
72. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони "Яворів" між органами її управління, суб'єктами зони "Яворів" та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють у зоні "Яворів", - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.