Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Абзац п’ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 416; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2009 р., № 8, ст. 105) викласти в такій редакції:
"об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам’яток культурної спадщини), а також цілісні майнові комплекси об’єктів, включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", та їх структурних підрозділів, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".".
 
7. 2. Частину п’яту статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1998 р., № 49, ст. 301; 1999 р., № 7, ст. 52, № 51, ст. 453; 2000 р., № 31, ст. 247, № 41, ст. 341; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 19, ст. 253; 2007 р., № 33, ст. 440; 2008 р., № 27—28, ст. 253) доповнити абзацом такого змісту:
"Реорганізація, ліквідація підприємств, включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до виключення їх із зазначеного переліку забороняється.".