Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 05.01.2001, №1, ст.2) у статті 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
5. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом, яка потребує постійного стороннього догляду призначається незалежно від факту роботи.
 
6. У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2009 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.