Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні'' щодо статусу осіб, які в дитинстві потерпіли від політичних репресій (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо статусу осіб, які в дитинстві потерпіли від політичних репресій)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст.262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст.456, № 35, ст.513; 1993 р., № 2, ст.9) такі зміни:
 
5. 1. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
6. "Стаття 5-1. Потерпілими від політичних репресій визнаються особи, які:
 
7. народилися у жінок, які на той час відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону;
 
8. перебували у віці до 18 років разом із батьками, один з яких чи обоє на той час відбували покарання у місцях позбавлення волі, в засланні, на виселенні чи спецпоселенні і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону;
 
9. залишилися у віці до 18 років без опіки батьків, один з яких чи обоє були репресовані і згодом реабілітовані відповідно до цього Закону.
 
10. Визнання осіб, зазначених у частині першій цієї статті, потерпілими від політичних репресій покласти на місцеві державні адміністрації. Порядок визнання осіб потерпілими від політичних репресій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
11. Особам, визнаним потерпілими від політичних репресій, видається посвідчення єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Видача посвідчення проводиться за місцем проживання таких осіб відповідними місцевими державними адміністраціями";
 
12. 2. У статті 6:
 
13. частину другу після слова "громадянам" доповнити словами "та особам, визнаним потерпілими від політичних репресій";
 
14. частину четверту після слова "особи" доповнити словами "та особи, визнані потерпілими від політичних репресій";
 
15. доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною такого змісту:
 
16. "Якщо потерпіла від політичних репресій особа, батьки якої або один з них відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, є інвалідом або пенсіонером, їй надається також право на:
 
17. - одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку;
 
18. - безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району;
 
19. - зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів у межах норм, передбачених чинним законодавством;
 
20. - позачергове надання медичної допомоги і 50-процентне зниження вартості ліків за рецептом;
 
21. - першочергове встановлення телефону".
 
22. У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
 
23. частину сьому після слова "реабілітовані" доповнити словами "чи визнані потерпілими від політичних репресій", після слова "реабілітацією" - словами "чи визнанням потерпілими від політичних репресій".
 
24. ІІ. Прикінцеві положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
26. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
27. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
28. видати нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.