Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо діяльності банків тканин та клітин людини (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 
3. (щодо діяльності банків тканин та клітин людини)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 82 такого змісту:
 
6. "82) діяльність, пов’язана з заготівлею, переробкою, консервацією, зберіганням та видачею тканин і клітин людини для застосування у медичній практиці (діяльність банків тканин та клітин людини)".
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
12. 3. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність, пов’язану з заготівлею, переробкою, консервацією, зберіганням та видачею тканин і клітин людини для застосування у медичній практиці, повинні отримати ліцензії протягом року з моменту затвердження ліцензійних умов провадження зазначеного виду господарської діяльності.
 
13. Голова Верховної Ради України