Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (щодо вікових обмежень, участі у виборчих коаліціях) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради, 1999, N 1, ст.2; із змінами, внесеними згідно з Законом N 271-V від 19.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.501) такі зміни:
 
5. 1. До частини другої статті 4 додати нове речення:
 
6. "Кількість осіб старшого віку, ніж встановлений частиною четвертою статті 5 цього Закону, серед засновників не може становити більше 10 відсотків".
 
7. 2. В частині четвертій статті 5 після слів "не перевищує" слово "третину" замінити словами "10 відстоків" і далі за тестом.
 
8. 3. Частину п’яту статті 5 вилучити.
 
9. 4. Частину третю статті 7 вилучити.
 
10. 5. Додати до статті 8 нову частину третю і викласти її в такій редакції:
 
11. "Органи державної влади та місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються програм щодо дітей та молоді, в обов’язковому порядку, для отримання пропозицій, надсилають проекти своїх рішень молодіжним та дитячим організацій, кількість індивідуальних членів яких складає не менше як:
 
12. - 0, 5 відсотків від чисельності відповідної територіальної громади під час прийняття згаданих рішень на місцевому рівні;
 
13. - 10 тисяч членів під час прийняття відповідних рішень на загальнодержавному рівні".
 
14. ІІ. Перехідні положення.
 
15. 1. Цей Закон набуває чинності з моменту опублікування.
 
16. 2. Молодіжним та дитячим громадським організаціям, не пізніш як через один рік після набуття чинності цим Законом, здійснити необхідні заходи з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до статутних документів та подати їх до відповідних органів реєстрації.