Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність залізничного транспорту (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
 
2. щодо посилення відповідальності за втручання
 
3. в діяльність залізничного транспорту
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до деяких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. 1) у статті 109:
 
8. у частині першій:
 
9. в абзаці першому слова ", а також підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, " виключити;
 
10. в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від семи до п’ятнадцяти";
 
11. в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти", а слова "від чотирьох до семи" - словами "від двадцяти до шістдесяти";
 
12. в абзаці другому частини третьої слова та цифри "від 0, 5 до одного" замінити словами "від двох до десяти";
 
13. в абзаці другому частини четвертої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до двадцяти", а слова "від чотирьох до семи" - словами "від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти";
 
14. в абзаці другому частини п’ятої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до двадцяти";
 
15. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
16. "Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, -
 
17. тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
18. 2) в абзаці другому частини першої статті 110 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
19. 3) у статті 136:
 
20. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від десяти до тридцяти";
 
21. в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи" замінити словами "від десяти до п’ятдесяти";
 
22. 4) у статті 222:
 
23. в абзаці першому частини першої слова та цифри "частини перша, друга, третя і четверта статті 109" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109";
 
24. у підпункті 1 частини другої:
 
25. в абзаці першому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109";
 
26. в абзаці другому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109", а слова "перевищувати чотирьох" - словами "перевищувати тридцяти";
 
27. 5) абзац четвертий частини другої та частину третю статті 224 викласти в такій редакції:
 
28. "начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, служби (загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, старші в місці розташування станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць.
 
29. Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
30. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
31. 1) в абзаці другому частини першої статті 277 слова "до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти";
 
32. 2) в абзаці другому частини першої статті 279 слова "до п’ятдесяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти".
 
33. 3. Частину другу статті 12 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) після слів "транспорті загального користування" доповнити словами ", розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень".
 
34. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.