Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання протиправному захопленню земельних ділянок) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання протиправному захопленню земельних ділянок)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину третю статті 376 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2003, № № 40-44, ст. 356) викласти у такій редакції:
 
5. "3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно, може бути за рішенням суду визнано за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що була надана цій особі до 01 січня 2002 року рішенням органу державної влади чи місцевого самоврядування для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, але право власності (користування) земельною ділянкою вказаною особою не було оформлено у встановленому законодавством порядку. В разі смерті особи, право власності на таке майно може бути визнано за її спадкоємцем. Визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно за особою, яка не є користувачем чи власником земельної ділянки, на якій це майно розташоване, в інших випадках забороняється."
 
6. 2. Частину першу статті 6 Закону України "Про третейські суди" доповнити пунктами 9, 10 такого змісту:
 
7. "9) справ про визнання права власності на земельні ділянки, інше нерухоме майно;
 
8. 10) справ про визнання дійсним або недійсним правочину щодо користування, відчуження, управління, застави земельних ділянок, іншого нерухомого майна".
 
9. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.