Кількість абзаців - 158 Розмітка (ліва колонка)


Про місто - герой Севастополь (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місто-герой Севастополь  
1. Цей Закон визначає особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Севастополі відповідно із спеціальним статусом, визначеним Конституцією України.  
2. РОЗДІЛ І. Загальні Положення  
3. Стаття 1. Обгрунтування спеціального статусу міста-героя Севастополя  
4. Місто-герой Севастополь є містом загальнодержавного значення із спеціальним статусом обумовленим:  
5. 1) геополітичними, історичними і економічними особливостями міста;  
6. 2) особливостями і обсягом повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади наданими місту державою як адміністративно-територіальній одиниці загальнодержавного значення;  
7. 3) спільним базуванням Військово-Морських сил України і тимчасовим перебуванням основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації;  
8. 4) участю у виконанні державних функцій у відповідності з міжнародними зобов`язаннями України;  
9. 5) особливостями матеріальних і фінансових засад органів місцевого самоврядування;  
10. 6) загальновизнаними, світового значення історико-культурними цінностями, військовими і трудовими заслугами;  
11. 7) розміщенням на його території морських портів відкритих для заходу іноземних суден.  
12. Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Севастополя  
13. Місто Севастополь, як адміністративно-територіальна одиниця України, є її специфічним регіоном.  
14. 1. Територія міста-героя Севастополя в межах визначених Верховною Радою України відповідно до законодавства включає в себе територію районів у місті, сіл, селищ та інших населених пунктів, а також частини акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, що прилягають до сухопутної території міста.  
15. 2. Зміна межі міста і адміністративно-територіального поділу в межах міста визначаються Верховною Радою України за поданням Севастопольської міської ради.  
16. РОЗДІЛ ІІ. Повноваження міста Севастополя і фінансове забезпечення  
17. Стаття 3. Повноваження міста Севастополя визначені його спеціальним статусом  
18. Місто Севастополь через органи самоврядування і виконавчої влади забезпечує:  
19. 1) виконання цільових програм з питань економіки, науки, культури, екології, охорони здоров`я, житлового і комунального господарства, а також інших сфер діяльності в інтересах економічного і соціального розвитку міста;  
20. 2) необхідні умови для функціонування державних структур та іноземних представництв згідно із законами України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;  
21. 3) в рамках делегованих державою повноважень бере участь в реалізації на території і акваторії Севастополя Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.  
22. Стаття 4. Взаємовідносини міста Севастополя і Автономної Республіки Крим  
23. Взаємовідносини міста Севастополя і Автономної Республіки Крим здійснюються на основі Конституції України і законів України.  
24. Загальні для Автономної Республіки Крим економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми, не врегульовані законами, вирішуються на договірній основі між відповідними органами влади міста і Автономної Республіки Крим.  
25. Відповідно до вимог Статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим, місто Севастополь може мати Представництво при Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Повноваження Представництва визначаються відповідним Положенням, узгодженим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією і затвердженим Севастопольською міською радою.  
26. Стаття 5. Гарантії держави виконання Севастополем спеціальних функцій  
27. Держава гарантує місту Севастополю забезпечення у повному обсязі прав, наданих цим Законом, а саме:  
28. 1) виконання повноважень пов'язаних із спеціальним статусом міста;  
29. 2) виділення цільових дотацій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини;  
30. 3) надання цільових дотацій місту на будівництво житла для військових пенсіонерів;  
31. 4) передачу у встановленому законом порядку до комунальної власності міста об'єктів державної власності та паїв що належать державі в господарських товариствах на території міста Севастополя.  
32. Рішення органів виконавчої влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, супроводжуються передачею необхідних для цього коштів  
33. Стаття 6. Особливості формування міського бюджету і компенсація витрат  
34. 1. Кошти на забезпечення спеціального статусу міста Севастополя визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком.  
35. 2. Доходна частина бюджету міста повинна бути не менше суми усіх податків і обов`язкових платежів, які збираються на території Севастополя (за винятком платежів до державних цільових фондів).  
36. 3. Крім того, до доходної частини бюджету міста з Державного бюджету зараховуються субвенції і субсидії для покриття витрат пов`язаних з виконанням Севастополем загальнодержавних функцій, а саме:  
37. 1) відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста зумовлених розміщенням на його території та акваторії об`єктів військово-морських сил України та основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації;  
38. 2) витрати, пов'язані з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів що підпорядковані державним органам виконавчої влади, суб`єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України;  
39. 3) витрати пов'язані з проведенням у місті заходів загальнодержавного і міжнародного характеру.  
40. 4) за рішенням Севастопольської міської ради з бюджету міста до бюджетів районів у місті, селища і сіл що входять до складу міста, передаються кошти для фінансування заходів, пов'язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.  
41. РОЗДІЛ ІІІ. Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Севастополі  
42. Стаття 7. Місцеве самоврядування  
43. Місцеве самоврядування у місті Севастополі, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, здійснюють: територіальні громади міста, районів у місті, селищ і сіл як безпосередньо, так і через Севастопольську міську раду, районні у місті ради, селищні і сільські ради і органи самоорганізації населення.  
44. Стаття 8. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі  
45. Система місцевого самоврядування в місті Севастополі включає:  
46. міського голову;  
47. міську раду;  
48. виконавчий комітет міської ради;  
49. районні у місті ради;  
50. виконавчі комітети районних у місті рад;  
51. селищні голови;  
52. селищні ради;  
53. виконавчі комітети селищних рад;  
54. сільських голів;  
55. сільських рад;  
56. виконавчих комітетів сільських рад;  
57. органів самоорганізації населення.  
58. Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження  
59. 1. У місті Севастополі діють представницькі органи місцевого самоврядування - Севастопольська міська рада, районні в місті ради, селищні і сільські ради.  
60. 2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті, селищних і сільських рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями передбаченими цим Законом.  
61. Стаття 10. Севастопольська міська рада  
62. 1. Вищим органом міського самоврядування Севастополя є міська рада.  
63. Севастопольська міська рада формується з числа депутатів обраних у відповідності із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів". Депутати працюють в міській раді на громадських засадах.  
64. 2. За рішенням міської ради голова постійної комісії міської ради з питань бюджету і фінансів може працювати на постійній основі.  
65. Стаття 11. Виконавчі органи місцевого самоврядування в місті Севастополі  
66. 1. Севастопольська міська, районні в місті, селищні і сільські ради створюють власні , підзвітні і підконтрольні їм, виконавчі комітети.  
67. 2. Порядок формування, структура і компетенція виконавчих комітетів визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
68. Стаття 12. Управління районами в місті Севастополі  
69. 1. Питання організації, управління районами в місті Севастополі є компетенцією Севастопольського міського голови і Севастопольської міської ради і визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.  
70. 2. За рішенням Севастопольської міської ради з бюджету міста до бюджету районів у місті передаються кошти для фінансування заходів, пов`язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.  
71. Стаття 13. Президія Севастопольської міської ради  
72. Севастопольська міська рада створює президію ради, яка формується і діє згідно з вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування".  
73. РОЗДІЛ ІV. Посадові особи органів місцевого самоврядування в місті Севастополі, їх функції і повноваження.  
74. Стаття 14. Севастопольський міський голова  
75. 1. Севастопольський міський голова обирається населенням міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування згідно Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" і здійснює свої повноваження на постійній основі.  
76. 2. Повноваження Севастопольського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.  
77. Стаття 15. Додаткові повноваження Севастопольського міського голови  
78. Крім повноважень, визначених статтею 14 цього Закону, на виконання спеціального статусу міста Севастополя, міський голова має такі додаткові повноваження:  
79. 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів з питань які стосуються міста Севастополя;  
80. 2) бере участь у розгляді питань щодо розміщення у місті об`єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;  
81. 3) вносить до органів державної виконавчої влади пропозиції щодо передачі до комунальної власності міста об'єктів що належать до державної власності;  
82. 4) одержує в порядку, встановленому законодавством, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, в частині, що відносяться до екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста.  
83. 5) бере участь у розгляді питань пов`язаних з тимчасовим перебуванням на території міста кораблів і частин Чорноморського флоту Російської Федерації;  
84. 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міждержавних угод по Чорноморському флоту Російської Федерації.  
85. Стаття 16. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради  
86. 1. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою з числа депутатів за поданням міського голови і здійснює повноваження згідно статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
87. 2. За рішенням Севастопольської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради можуть бути покладені і інші повноваження пов`язані з діяльністю ради та її органів.  
88. Стаття 17. Голова, заступник голови районної в місті Севастополі ради  
89. 1. Голова, заступник голови районної в місті Севастополі ради обирається відповідними радами з числа депутатів на термін повноваження ради таємним голосуванням.  
90. 2. Повноваження голови, заступника голови районної в місті ради визначаються відповідно статтями 55 і 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
91. Стаття 18. Селищний, сільський голова в місті Севастополі  
92. 1. Селищний, сільський голова в місті Севастополі обирається відповідною територіальною громадою згідно Закону України "Про вибори депутатів міських рад і сільських, селищних, міських голів".  
93. 2. Повноваження селищного і сільського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
94. Стаття 19. Заступник селищного, сільського голови - секретар селищної, сільської ради в місті Севастополі  
95. 1. Заступник селищного, сільського голови - секретар селищної, сільської ради в місті Севастополі обирається відповідною радою з числа депутатів за поданням селищного, сільського голови.  
96. 2. Повноваження селищного і сільського голови визначається статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
97. 3. За рішенням селищної, сільської ради на заступника селищного, сільського голови - секретаря ради можуть бути покладені і інші повноваження пов`язані з діяльністю ради та її органів.  
98. РОЗДІЛ V. Особливості організаційно-правової основи виконавчої влади в місті Севастополі  
99. Стаття 20. Здійснення виконавчої влади в місті Севастополі  
100. 1. Виконавча влада в місті Севастополі відповідно до статті 118 Конституції України здійснює Севастопольська міська державна адміністрація.  
101. 2. Повноваження Севастопольської міської державної адміністрації визначаються статтями 118 і 119 Конституції України, статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і статтями 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 та 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".  
102. 3. Формування і фінансове забезпечення міської державної адміністрації здійснюється відповідно до статей 47, 48, 49, 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";  
103. 4. Відносини міської державної адміністрації з Президентом України, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування здійснюються відповідно до статей 30, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";  
104. 5. Організація та порядок діяльності Севастопольської міської державної адміністрації визначаються статтями 39, 40, 41, 42, 43, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".  
105. Стаття 21. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Севастополі  
106. Севастопольська міська державна адміністрація відповідно до статті 119 Конституції України забезпечує на території міста Севастополя:  
107. 1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;  
108. 2) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;  
109. 3) законність і порядок, дотримання прав і свобод громадян;  
110. 4) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
111. 5) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Севастопольською міською радою повноважень.  
112. 2. Севастопольська міська державна адміністрація згідно Закону України "Про місцеву державну адміністрацію", іншими законами України вирішує питання управління об`єктами права державної власності і питання регулювання земельних відносин стосовно земель державної власності, управління акваторією.  
113. Стаття 22. Повноваження Севастопольської міської державної адміністрації, пов`язані із спеціальним статусом міста  
114. Зважаючи на виконання містом Севастополем функцій, пов`язаних з його спеціальним статусом, Севастопольська міська державна адміністрація:  
115. 1) представляє інтереси держави у стосунках з командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на період базування в місті Севастополі його основної бази.  
116. 2) узгоджує у встановленому порядку розміщення на території міста об`єктів оборонного призначення, з`єднань і військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації та їх інфраструктури;  
117. 3) бере участь в роботі змішаної українсько-російської комісії з врегулювання питань що виникають на території міста між Військово-Морськими силами України і Чорноморським флотом Російської Федерації;  
118. 4) регулює стосунки між користувачами акваторії;  
119. Стаття 23. Делегування повноважень Севастопольською міською радою Севастопольській міській адміністрації.  
120. 1. Севастопольська міська рада своїм рішенням делегує Севастопольській міській державній адміністрації такі повноваження:  
121. 1) підготовку і внесення на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;  
122. 2) підготовку фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;  
123. 3) сприяння інвестиційній діяльності на території міста;  
124. 4) залучення в порядку встановленому законом підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення міста, координація цієї роботи;  
125. 5) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії, культури, архітектури і містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників розташованих на території міста;  
126. 6) внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, історико-культурними пам'ятками або заповідними територіями;  
127. 7) забезпечення здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій державного підпорядкування;  
128. 8) координація діяльності міських органів землевпорядкування;  
129. 9) затвердження для підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, лімітів викидів речовин що забруднює довкілля і лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом;  
130. 10) контроль за використанням частини акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, що прилягають до сухопутної території міста Севастополя.  
131. 2. Севастопольська міська рада може делегувати Севастопольській міській державній адміністрації і інші окремі свої повноваження і повноваження свого виконавчого комітету.  
132. 3. З питань делегованих повноважень міська державна адміністрація підконтрольна і підзвітна міській раді.  
133. 4. З питань що не врегульовані Законами України Севастопольська міська рада і Севастопольська міська державна адміністрація можуть передавати одна одній додаткові повноваження на підставі відповідної угоди.  
134. 5. В частині делегованих Севастопольською міською радою повноважень Севастопольська міська державна адміністрація фінансується з міського бюджету. Витрати на забезпечення цих повноважень затверджуються в міському бюджеті окремим рядком.  
135. 6. Севастопольська міська рада може висловити недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.  
136. Якщо недовіру голові міської державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу міської ради міської ради, Президент України приймає рішення про відставку голови міської державної адміністрації.  
137. Стаття 24 Голова Севастопольської міської державної адміністрації  
138. 1. Севастопольську міську адміністрацію очолює голова міської державної адміністрації який призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.  
139. 2. Голова Севастопольської міської державної адміністрації:  
140. 1) здійснює керівництво міською державною адміністрацією, несе відповідальність за виконання покладених на місцеву державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;  
141. 2) представляє місцеву державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;  
142. 3) призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";  
143. 4) призначає на посади та звільняє з посади керівника апарату місцевої державної адміністрації та керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації;  
144. 5) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;  
145. 6) погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;  
146. 7) в межах коштів, виділених з Державного бюджету на фінансове забезпечення діяльності міської державної адміністрації і коштів, виділених на виконання делегованих повноважень міською радою, виступає розпорядником цих коштів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;  
147. 8) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію  
148. 9) утворює для сприяння здійсненню повноважень місцевої державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;  
149. 10) здійснює інші функції, передбачені Конституцією, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і цим Законом.  
150. Дострокове припинення повноважень голови Севастопольської міської державної адміністрації визначається статтею 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  
151. РОЗДІЛ VІ. Заключні і перехідні положення  
152. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.  
153. 2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
154. 3. Севастопольська міська рада і районні в місті ради, на протязі місяця з дня вступу на посаду міського голови, створюють виконавчі комітети відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цього Закону.  
155. 4. Виконання Севастопольською міською державною адміністрацією повноважень, віднесених законом до повноважень виконавчого комітету Севастопольської міської ради, припиняються наступного дня після утворення виконавчого комітету Севастопольської міської ради.  
156. 5. Повноваження районних у місті державних адміністрацій припиняється наступного дня після утворення відповідних виконавчих комітетів.  
157. 6. Кабінету Міністрів України на протязі трьох місяців з дня набуття чинності цього Закону, разом із Севастопольською міською радою розробити перелік об`єктів державної власності що передаються до комунальної власності міста і об`єктів комунальної власності що передаються до державної власності у зв`язку із спеціальним статусом міста Севастополя. В цей же термін здійснити передачу цих об`єктів у встановленому законом порядку.