Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до статті 212 Сімейного кодексу України щодо усиновлення (Друге читання)

0. Проект (доопрацьований)
 
1. вноситься народними депутатами України -
 
2. членами Комітету з питань сім’ї, молодіжної
 
3. політики, спорту та туризму
 
4. Костенком П.І., Сусловим Є.І., Лук’яновою К.Є. та іншими
 
5. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін та доповнень до статті 212
 
6. Сімейного кодексу України (щодо усиновлення)
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Частину першу статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
9. "10) є громадянами та постійно проживають у країнах, з якими Україною не укладено договори про співробітництво з питань усиновлення, крім випадків, коли зазначені громадяни є родичами дитини або перебувають у шлюбі з батьком чи матір’ю дитини;
 
10. 11) є особами без громадянства."
 
11. ІІ.Прикінцеві положення
 
12. 1.Цей закон набирає чинності з моменту опублікування.
 
13. 2.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
14. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
15. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.