Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про скасування статті 80 Кримінального кодексу України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1994 р., N20, ст.114) такі зміни:  
3. Статтю 80 виключити.  
4. II. Звільнити від відбування покарання осіб, засуджених за статтею 80 Кримінального кодексу України.  
5. Кримінальні справи щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за ознаками статті 80 Кримінального кодексу України, підлягають закриттю органами дізнання, слідства або судами, в провадженні яких знаходяться такі справи, вироки по яких ще не набрали чинності або не звернуті до виконання.  
6. Органам прокуратури і внутрішніх справ за наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу України, направити до судів за місцем винесення вироків або за місцем відбування покарання засудженими за статтею 80, які не відбули покарання, матеріали для приведення вироків у відповідність з цим Законом.  
7. III. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.