Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Слова "статутний фонд" у всіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі:
 
6. у пункті 3) частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189);
 
7. у тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27);
 
8. у тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144);
 
9. у абзаці другому частини першої статті 143, абзацах третьому та четвертому частини другої статті 148 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356);
 
10. у тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43, ст.44);
 
11. у тексті Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78, ст.79);
 
12. у тексті Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80);
 
13. у пункті 1) частини 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292);
 
14. у тексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181);
 
15. у частині статті 13 і статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст. 296);
 
16. у тексті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст. 378);
 
17. у абзаці п’ятому частини першої статті 23 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64);
 
18. у тексті Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291);
 
19. у тексті Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456).
 
20. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144):
 
21. 1) після слова "статутного" доповнити словом "капіталу":
 
22. у першому реченні частини четвертої статті 57;
 
23. у першому реченні частини п’ятої статті 336;
 
24. у другому реченні частини другої статті 349;
 
25. 2) назву статті 87 викласти в такій редакції:
 
26. "Статутний капітал та фонди господарського товариства".
 
27. 3. У пункті 1.8. статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) слово " (капітал)" виключити.
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
32. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.