Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо декларування залишків цукру) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про державне регулювання виробництва
 
4. і реалізації цукру" (щодо декларування залишків цукру)
 
5. ____________________________________
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. 1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2007 р., № 4, ст. 38) такі зміни:
 
8. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
9. "декларування залишків цукру — подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності.";
 
10. 2) доповнити Закон статтею 3-1 такого змісту:
 
11. "Стаття 3-1. Декларування залишків цукру
 
12. 1. Декларування залишків цукру є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності.
 
13. 2. Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
14. 3. Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними.
 
15. 4. Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, відповідно до законів.";
 
16. 3) у частині третій статті 9:
 
17. доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
18. "У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб’єктів стягується штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
19. У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
20. в абзаці третьому слова "Зазначений штраф стягується" замінити словами "Зазначені штрафи стягуються".
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.