Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до статті 67 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до N 50, ст. 375; 1983, N 6, ст. 87; 1995, N 28, ст. 201; 1998, N 18, ст. 93; 1999, N 19, ст. 175; 2004, N 6, ст. 38) такі зміни:
 
4. 1. Статтю 67 Кодексу законів про працю України доповнити новими частинами четвертою - сьомою такого змісту:
 
5. "Кабінет Міністрів України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, своїм розпорядженням може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій переносити робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 
6. Кабінет Міністрів України видає таке розпорядження не пізніше ніж за три місяці до дати першого робочого дня, що переноситься.
 
7. Керівники підприємств, установ та організацій у разі використання рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці до дати першого робочого дня, що переноситься, видають наказ про перенесення робочих днів на підприємстві, в установі або організації.
 
8. Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк України."
 
9. ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.