Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про господарські товариства (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
 
3. законодавства про господарські товариства
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44):
 
7. 1) доповнити статтю 98 частиною такого змісту:
 
8. «6. У разі коли товариство має єдиного учасника, повноваження загальних зборів товариства, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким учасником одноосібно без скликання загальних зборів.
 
9. Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
10. 2) доповнити частину першу статті 145 абзацами такого змісту:
 
11. «У разі коли товариство має єдиного учасника, повноваження загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким учасником одноосібно без скликання загальних зборів.
 
12. Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
13. 3) у статті 159:
 
14. доповнити частину першу абзацами такого змісту:
 
15. «У разі коли товариство має єдиного акціонера, повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно без скликання загальних зборів.
 
16. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
17. доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
 
18. «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами акціонерів, крім випадків прийняття рішень про:
 
19. 1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
 
20. 2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.».
 
21. 2. У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 2002 р., № 32, ст. 222; 2006 р., № 8, ст. 88; 2007 р., № 33, ст. 440):
 
22. доповнити статтю 41 частинами такого змісту:
 
23. «У разі коли товариство має єдиного акціонера, повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно без скликання загальних зборів.
 
24. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
25. 2) доповнити статтю 42 частиною такого змісту:
 
26. «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами акціонерів, крім випадків прийняття рішень про:
 
27. 1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
 
28. 2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.»;
 
29. 3) доповнити статтю 58 частинами такого змісту:
 
30. «У разі коли товариство має єдиного учасника, повноваження загальних зборів учасників, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким учасником одноосібно без скликання загальних зборів.
 
31. Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
32. 4) доповнити статтю 59 частиною такого змісту:
 
33. «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами учасників, крім випадків прийняття рішень про:
 
34. 1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
 
35. 2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.».
 
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.