Кількість абзаців - 267 Розмітка (ліва колонка)


Про правовий режим земель охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади встановлення та дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, раціонального використання земель в межах встановлених охоронних зон, режиму ведення господарської та іншої діяльності, охорони довкілля та екологічної безпеки, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення, господарських об’єктів від впливу можливих аварій (аварійних ситуацій).
 
4. Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Основні поняття і терміни, що використовуються в цьому Законі
 
7. Поняття і терміни, що вживаються в цьому законі, мають таке значення:
 
8. аварія - небезпечна подія, яка виникла на об’єкті магістрального трубопроводу та мала техногенне походження (несанкціонована зміна режиму експлуатації) або була заподіяна внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або була спричинена природним катаклізмом (стихійне лихо, пожежа тощо), в результаті чого був порушений нормативний режим функціонування такого об'єкту, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати або створило на таких об'єктах чи в межах їх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їх життєдіяльності, або спричинило руйнування (виведення з ладу) об’єктів магістральних трубопроводів, припинення (скорочення обсягів) транспортування продукту, втрати транспортного продукту, призвело до руйнування будівель, споруд тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію об’єктів магістральних трубопроводів чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами;
 
9. аварійна ситуація на магістральних трубопроводах - стан об’єктів магістральних трубопроводів, що характеризується порушенням меж та /або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію;
 
10. внутрішні зони безпеки охоронних зон - територія охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів (за винятком магістральних газопроводів), розмір яких розділено за категорією безпеки в залежності від потенційної небезпеки навколишньому середовищу, існуючої забудови, інших факторів, які спроможні вплинути на безпеку магістральних трубопроводів;
 
11. ліквідація аварій (аварійних ситуацій) - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-відновлювальні та інші невідкладні роботи (в т.ч. ліквідація наслідків аварій), що здійснюються у разі виникнення аварій силами спеціалізованих підрозділів підприємств магістральних трубопроводів, що експлуатують магістральні трубопроводи, і спрямовані на усунення дії небезпечних факторів, негативного впливу на довкілля, на локалізацію аварії (аварійної ситуації), а також на відновлення нормативного режиму функціонування об'єктів магістральних трубопроводів;
 
12. магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, включно Метрологічний Центр, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продукту транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.
 
13. охоронна зона об'єктів магістральних трубопроводів - це земельна ділянка, прилегла до об’єктів магістрального трубопроводу, обмежена умовними лініями з обох боків трубопроводу, паралельно його осі (об’єкту), на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності.
 
14. підприємства магістральних трубопроводів - суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють експлуатацію об'єктів магістральних трубопроводів;
 
15. правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів - це визначений правовий режим земель з забороною або обмеженням діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на забезпечення спеціального режиму використання таких земель і природокористування або дотримання особливого режиму господарської та іншої діяльності на таких землях всіма власниками земель та землекористувачами, юридичними та фізичними особами, та встановлюється в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх можливого негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
 
16. умовний діаметр (номінальний розмір) - умовний параметр магістрального трубопроводу, що не має одиниці виміру і приблизно дорівнює його внутрішньому діаметру вираженому в міліметрах.
 
17. Стаття 2. Основні завдання Закону
 
18. Основними завданнями цього Закону є:
 
19. здійснення охоронних та інших заходів на територіях охоронних зон, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і навколишнього середовища, підтримання належного екологічного стану на території охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів як об’єкту трубопровідного транспорту, а також на забезпечення їх безперебійного функціонування;
 
20. визначення порядку встановлення та дотримання правового режиму охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, його організаційного та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, встановлення обмежень на провадження певних видів господарської діяльності в межах охоронних зон;
 
21. визначення підстав та порядку відшкодування збитків, заподіяних юридичним та фізичним особам внаслідок виникнення аварій (аварійних ситуацій) або інших непередбачуваних ситуацій, які можуть спричинити такі збитки;
 
22. Стаття 3. Законодавство у сфері правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
23. Законодавство у сфері правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України Про трубопровідний транспорт, Правил охорони магістральних трубопроводів, цього Закону, інших нормативно-правових актів.
 
24. Стаття 4. Особливості регулювання відносин в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів.
 
25. 1. Відносинами регулювання в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з встановленням охоронних зон магістральних трубопроводів, забезпеченням спеціального режиму використання земель і природокористування в таких зонах, дотриманням особливого режиму здійснення господарської та іншої діяльності.
 
26. 2. Суб’єктами відносин у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, а також власники та/або користувачі земельних ділянок, по території яких проходить охоронна зона об’єктів магістральних трубопроводів;
 
27. 3. Об’єктами відносин у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є земельні ділянки по яких проходять охоронні зони магістральних трубопроводів та розташовані в межах цих ділянок наземні, надземні та підземні об’єкти магістральних трубопроводів.
 
28. Стаття 5. Склад об'єктів магістральних трубопроводів.
 
29. 1. До складу об'єктів магістральних нафтопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
 
30. лінійна частина магістральних нафтопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується;
 
31. лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних нафтопроводів від корозії;
 
32. лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних нафтопроводів;
 
33. протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних нафтопроводів;
 
34. ємності для зберігання продукту, який транспортується, амбари для аварійного випуску продукту, який транспортується;
 
35. дороги, розміщені вздовж траси магістральних нафтопроводів, вертолітні майданчики на трасі нафтопроводів, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження нафтопроводів;
 
36. майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
 
37. головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
 
38. наливні та зливні естакади, причали для нафти та інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістральних нафтопроводів;
 
39. пункти підігрівання нафти;
 
40. будівлі обхідників;
 
41. споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних нафтопроводів через водні перешкоди
 
42. системи оповіщення населення у разі настання аварій (аварійних ситуацій).
 
43. інші об’єкти, які будуть віднесені до об’єктів магістральних нафтопроводів у встановленому порядку.
 
44. 2. До складу об'єктів магістральних газопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
 
45. лінійна частина магістральних газопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних і компресорних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується, конденсатозбірниками, пристроями для введення метанолу;
 
46. лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних газопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних газопроводів від корозії;
 
47. лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних газопроводів;
 
48. протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних газопроводів, насосних, компресорних, наливних і розподільних станцій;
 
49. ємності для зберігання і дегазації газового конденсату, амбари для аварійного випуску і конденсату;
 
50. дороги прокладені вздовж траси магістральних газопроводів, вертолітні майданчики на трасі трубопроводів, знаки закріплення траси магістральних трубопроводів на місцевості;
 
51. майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
 
52. головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, компресорні та газорозподільні станції, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
 
53. підземні сховища газу з усіма основними та допоміжними об’єктами (компресорними станціями, установками осушування газу, газозбірними пунктами, шлейфами газових свердловин, фондом свердловин), лініями електропередачі та спорудами електропостачання, лініями технологічного зв’язку, засобами телемеханіки та установками електрохімічного захисту від корозії;
 
54. наливні та зливні естакади, причали для інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістральних газопроводів;
 
55. пункти підігрівання та змішування;
 
56. напорознижувальні станції;
 
57. автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;
 
58. будинки операторів ГРС, будинки лінійних обхідників;
 
59. «Метрологічний Центр»;
 
60. споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди.
 
61. «
;  
62. Стаття 6. Основні принципи регулювання відносин в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
63. Основними принципами регулювання відносин в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів є:
 
64. пріоритет безпечної життєдіяльності населення та довкілля;
 
65. комплексність заходів, спрямованих на забезпечення безаварійного функціонування магістральних трубопроводів, та дотримання режиму територій охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;
 
66. заборона улаштування на об’єктах магістральних трубопроводів обладнання, устаткування, пристроїв тощо які не передбачені вимогами чинних норм проектування та експлуатації;
 
67. забезпечення населення достовірною інформацією про імовірні ризики, пов’язані з функціонуванням магістральних трубопроводів у разі порушення режиму їх охоронних зон та про можливі дії в охоронних зонах при ліквідації аварійних чи інших надзвичайних ситуацій на магістральних трубопроводах.;
 
68. невідворотність відповідальності осіб, винних у виникненні перешкод підприємствам магістральних трубопроводів при здійсненні ними контролю за технічним станом та виконанні планових і аварійно-відновлювальних робіт, спричиненні аварій, створенні аварійних ситуацій чи інших ускладнень у нормативному функціонуванні магістральних трубопроводів, що призвели до шкоди здоров'ю населення, його майну, а також майну підприємств магістральних трубопроводів і довкіллю;
 
69. встановлення економічно обґрунтованих розмірів відшкодування збитків, які можуть бути нанесені підприємствами магістральних трубопроводів власникам земельних ділянок в охоронних зонах магістральних трубопроводів.
 
70. Стаття 7. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
71. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів включає:
 
72. встановлення обмежень для власників і користувачів земельних ділянок в межах охоронних зон, а також встановлення охоронних зон на підставі документів землеустрою;
 
73. встановлення та дотримання визначеного правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
74. державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об‘єктів магістральних трубопроводів та дотриманням режиму цих земель
 
75. Стаття 8. Обмеження прав на земельну ділянку в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
76. 1. На використання власником або користувачем земельної ділянки або її частини в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів встановлюється обмеження в обсязі, передбаченому цим Законом.
 
77. 2. Обмеження на використання земельної ділянки в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів підлягають державній реєстрації відповідно до закону і діють безстроково до їх скасування органом реєстрації за поданням підприємств магістральних трубопроводів або уповноваженого органу державного нагляду і контролю відповідно до їх компетенції.
 
78. Стаття 9. Документація із землеустрою щодо встановлення охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
79. 1. Документацією із землеустрою у сфері правового режиму земель охоронних зон є схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання охоронних зон на землях адміністративно-територіальних утворень, інших землеволодінь і землекористувань, кадастрові плани, перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, матеріали земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок, інші відповідні документи.
 
80. 3. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель охоронних зон, провадження інших видів діяльності тощо.
 
81. 4. Власники землі та землекористувачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.
 
82. Стаття 10. Державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
83. Державний контроль за використанням та охороною земель в межах охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 
84. Розділ ІІ
 
85. РОЗМІР ТА РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ.
 
86. Стаття 11. Розмір та межі охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
87. 1. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних нафтопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
88. - навколо магістральних нафтопроводів - шириною до 200 м з обох боків від осі в залежності від класу (діаметру) магістральних нафтопроводів:
 
89. - ІV клас, умовним діаметром до 300 мм включно - 75 м
 
90. - ІІІ клас, умовним діаметром від 301 до 500 мм включно - 100 м
 
91. - ІІ клас, умовним діаметром від 501 до 1000 мм включно - 150 м
 
92. - Іклас, умовним діаметром від 1001 до 1400 мм включно - 200 м
 
93. - навколо насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною від 100 до 200 м в залежності від їх категорії:
 
94. - ІІІ категорія, при ємності резервуарного парку до 20 000 м3 і НПС без резервуарних парків - 100 м;
 
95. - ІІ категорія, при ємності резервуарного парку понад 20 000 до 100 000 м3 включно - 150 м;
 
96. - Ікатегорія, при ємності резервуарного парку понад 100 000 м3 - 200 м.
 
97. На багатониткових магістральних нафтопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних нафтопроводів з розміром, що встановлений для найбільшого умовного діаметру серед всіх ниток.
 
98. Інші об’єкти магістральних нафтопроводів знаходяться в межах охоронної зони, визначеної для магістральних нафтопроводів та насосних перекачувальних станцій і на них розповсюджується режим внутрішніх зон безпеки, визначений для цих об’єктів.
 
99. 2. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних газопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
100. газопровід І класу умовним діаметром:
 
101. до 300 мм. – 100 м,
понад 300 мм. до 600 мм. включно – 150 м,
понад 600 мм. до 800 мм. включно – 200 м,
понад 800 мм. до 1000 мм. включно – 250 м,
понад 1000 мм. до 1200 мм. включно – 300 м
понад 1200 мм. до 1400 мм. включно – 350 м;
 
102. газопровід ІІ класу умовним діаметром:
до 300 мм. включно – 75 м,
понад 300 мм. – 125 м;
 
103. для компресорних станцій (від огорожі) магістральних газопроводів –Ікласу, умовним діаметром:
 
104. до 600 мм. включно – 500 м,
понад 600 мм. – 700 м;
 
105. -ІІ класу, незалежно від умовного діаметру – 500м.
 
106. для газорозподільних станцій та газозбірних пунктів (від огорожі) магістральних газопроводів І класу, умовним діаметром:
 
107. до 300 мм. – 150 м,
понад 300 мм. до 600 мм. включно – 175 м,
понад 600 мм. до 800 мм. включно – 200 м,
понад 800 мм. до 1000 мм. включно – 250 м,
понад 1000 мм. до 1200 мм. включно – 300 м,
понад 1200 мм. до 1400 мм. включно – 350 м;
 
108. для газорозподільних станцій та газозбірних пунктів (від огорожі) магістральних газопроводів ІІ класу, умовним діаметром:
до 300 мм. – 100 м,
понад 300 мм – 125 м.
 
109. Розмір охоронної зони для автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій із Рр=20 МПа (від огорожі), метрів - 100 - (для усіх типів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій)
 
110. Розмір охоронної зони для свердловин підземних сховищ газу (від гирла свердловини), метрів:
300 - до житлових будівель
 
111. 500 - до громадських і промислових будівель
 
112. На багатониткових магістральних газопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних газопроводів з розміром, що встановлений для найбільшого умовного діаметру серед всіх ниток.
 
113. Інші об’єкти магістральних газопроводів знаходяться в межах охоронної зони, визначеної для магістральних газопроводів та насосних перекачувальних, станцій компресорних станцій, газорозподільних станцій, газозбірних пунктів та свердловин підземних сховищ газу і на них також розповсюджується режим земель охоронних зон, визначений для цих об’єктів.
 
114. 3. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних аміакопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
115. - навколо магістральних аміакопроводів - шириною від 500 м до 1000 м з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів:
 
116. - умовним діаметром до 300 мм включно - 500 метрів
 
117. - умовним діаметром більше 300 мм - 1000 метрів
 
118. - навколо наземних споруд насосних та роздавальних станцій аміакопроводу (від огорожі) - шириною 200 метрів
 
119. Стаття 12. Внутрішні зони безпеки в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
120. 1. В залежності від небезпеки навколишньому середовищу, існуючої забудови, інших факторів, які спроможні вплинути на безаварійну роботу магістральних трубопроводів, охоронна зона, встановлена для деяких об’єктів магістральних трубопроводів, поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, розмір яких диференційовано за категорією безпеки.
 
121. 2. Внутрішні зони безпеки об’єктів магістральних нафтопроводів в межах охоронних зон поділяються на наступні категорії:
 
122. Перша категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі:
 
123. - для магістральних нафтопроводів - шириною 50 м незалежно від їх класу (діаметру) з обох боків від осі;
 
124. - для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 50 м незалежно від категорії насосної станції.
 
125. Друга категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі:
 
126. - для магістральних нафтопроводів - шириною 50 м для І - ІІІ класу та 25 м для ІV класу, починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони)
 
127. - для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 50 м незалежно від категорії насосної станції починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
128. Третя категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі:
 
129. - для магістральних нафтопроводів - шириною 100 м для І класу та 50 м для ІІ класу, починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони)
 
130. - для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 100 м для І категорії та 50 м для другої категорії насосної станції починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
131. 3. Охоронна зона, встановлена для об'єктів магістральних аміакопроводів поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, які встановлюються в наступних межах:
 
132. - На лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром до 300мм.
 
133. - 25 метрів з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів.
 
134. - На лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром більше 300мм. -50 метрів з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів.
 
135. - В місцях переходів через водні перешкоди залежно від діаметру магістральних аміакопроводів - 1 00 метрів з обох боків від осі аміакопроводу.
 
136. - Для наземних споруд (насосних та роздавальних станцій аміакопроводу)
 
137. - шириною 200 метрів від огорожі.
 
138. Стаття 13. Порядок зміни розміру та меж охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
139. В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також розмір внутрішніх зон безпеки можуть зменшуватися спеціально уповноваженим органом виконавчої влади на підставі обґрунтування, поданого власником будівлі або споруди та погодженого з підприємством магістрального трубопровідного транспорту і відповідними органами державного нагляду і контролю або поданого підприємством магістральних трубопроводів та погодженого з цими ж органами.
 
140. Встановлення нового розміру охоронних зон та розміру внутрішніх зон безпеки провадиться на підставі документів із землеустрою.
 
141. Стаття 14. Особливості використання земель в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
142. Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, не вилучаються у їх власників або землекористувачів, а використовуються з обмеженнями, передбаченими цим Законом.
 
143. Зазначені обмеження встановлюються для власників та землекористувачів на провадження ними господарської діяльності в цих охоронних зонах в залежності від визначеної зони безпеки всередині охоронних зон або в межах всієї охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів.
 
144. Розділ ІІІ
 
145. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ В МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
146. Стаття 15. Права та обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
147. 1. Працівники підприємства магістральних трубопроводів під час виконання ними службових обов'язків з метою забезпечення безаварійної експлуатації магістральних трубопроводів мають право:
 
148. облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватись будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об'єкти магістральних трубопроводів для його технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками земель або землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;
 
149. копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для перевірки технічного стану об'єктів магістрального трубопроводу, проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів магістрального трубопроводу з попереднім (не менше ніж за три дні до початку робіт) повідомленням про це власників земель або землекористувачів без узгодження та/або отримання дозволів відповідних органів нагляду і контролю і укладання договорів на користування земельними ділянками за умови приведення цих ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням; при цьому відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.
 
150. здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на магістральні трубопроводи та з метою захисту лісів, без попереднього узгодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду та контролю.
 
151. Стаття 16. Права підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів у випадках аварій (аварійних ситуацій)
 
152. У випадках аварій (аварійних ситуацій) або загрози їх виникнення для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози підприємства магістральних трубопроводів мають право:
 
153. безперешкодного проїзду до місця небезпечної події для виконання ремонтних і аварійно-відновнювальних робіт без попередніх погоджень з власниками земель або землекористувачами;
 
154. здійснювати облаштування ґрунтових амбарів та інших тимчасових споруд з подальшою їх засипкою та рекультивацією земель;
 
155. здійснювати рубку дерев у разі аварій (аварійних ситуацій) на магістральних трубопроводах, які проходять через лісові ділянки, з подальшим оформленням у встановленому порядку документів на рубку та очищення місць від її залишків;
 
156. проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій (аварійних ситуацій), ліквідації наслідків або відвернення їх загрози без попереднього погодження з власниками земель або землекористувачами.
 
157. Стаття 17. Обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
158. 1. Підприємства магістральних трубопроводів зобов’язані:
 
159. - для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією магістральних трубопроводів, запобігання негативній дії шкідливих факторів та захисту лісів, без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку;
 
160. - утримувати у стані пожежної безпеки просіки для лінійної частини магістральних трубопроводів, які проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження, а також ділянки у лісових масивах і багаторічних насадженнях, на яких розміщено об'єкти магістральних трубопроводів;
 
161. - передбачати у кошторисах планових ремонтно-відновних робіт кошти на відшкодування власникам землі або землекористувачам збитків, завданих внаслідок виконання зазначених робіт, та забезпечити приведення земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням. По можливості планувати ремонтно-відновлювальні роботи після збору врожаю.
 
162. - після закінчення аварійних ремонтно-відновних робіт відшкодувати власникам землі або землекористувачам збитки, завдані внаслідок виконання зазначених робіт, та привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням.
 
163. Стаття 18. Порядок виконання робіт на землях охоронних зон об‘єктів магістральних трубопроводів та на суміжних територіях
 
164. 1. Для виконання планових робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів об'єктів магістральних трубопроводів і облаштування проїздів через територію, на якій вони розміщені, підприємствам магістральних трубопроводів надаються земельні ділянки у користування у встановленому законом порядку.
 
165. 2. Виконання планових робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів об'єктів магістральних трубопроводів і облаштування проїздів через територію, на якій вони розміщені, підприємства магістральних трубопроводів можуть проводити на підставі угоди з власником земельної ділянки або за погодженням з землекористувачем.
 
166. Попередження про проведення вищезазначених робіт підприємство магістральних трубопроводів не пізніше ніж за 3 місяців до їх початку надсилає до місцевого органу виконавчої влади, який доводить цю інформацію до відома власника або землекористувача.
 
167. 3. Виконання ремонтних робіт на об'єктах магістральних трубопроводів, розміщених у межах рибогосподарських водойм, повинно погоджуватись з місцевими органами рибоохорони, за винятком робіт, необхідність виконання яких викликана аварією (аварійною ситуацією) або її загрозою на об'єктах магістральних трубопроводів.
 
168. 4. У разі коли об'єкти магістральних трубопроводів розміщені на території спеціальних об'єктів або є необхідність проїзду через них, установами та організаціями, до сфери управління яких вони належать, працівникам, які обслуговують магістральні трубопроводи, видається перепустка для доступу на територію спеціальних об'єктів для проведення оглядів і ремонтних робіт у будь-який час доби.
 
169. 5. У разі коли територія охоронної зони суміщається зі смугою відведення залізниць, охоронними зонами ліній електропередач, ліній зв'язку та інших об'єктів, роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією цих об'єктів, на суміжних ділянках проводяться згідно з чинними нормативно-правовими актами та іншими діючими нормативами.
 
170. 6. У разі коли територія охоронної зони магістральних трубопроводів суміщається зі смугою відведення автомобільних доріг, проектна документація та виконання робіт на суміжних ділянках погоджується з органами внутрішніх справ та службою автомобільних доріг в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 
171. 7. Підприємства магістральних трубопроводів та відповідні органи державного нагляду і контролю відповідно до їх повноважень мають право зупиняти роботи, які виконуються на території охоронних зон з порушенням цього Закону.
 
172. Стаття 19. Особливості лісокористування в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів при виконанні робіт
 
173. Особливості лісокористування, в тому числі рубка дерев, за виключенням технологічної розчистки (улаштування просік) лінійної частини магістральних трубопроводів у визначених цим законом межах, провадиться відповідно до Лісового кодексу України.
 
174. Розділ ІV
 
175. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ОБМЕЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
176. Стаття 20. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
177. 1. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через ріки, водойми, болота, інші водні перешкоди торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних копалин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 см проводяться лише за письмовою згодою підприємств магістральних трубопроводів та відповідних органів державного нагляду і контролю.
 
178. 2. На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов'язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться після погодження з підприємствами магістральних трубопроводів.
 
179. Підприємства магістральних трубопроводів можуть не дати згоди на тимчасове затоплення зрошуваних земель, розташованих у межах охоронних зон, у разі, коли необхідно проводити планові ремонтно-відновні, аварійні або інші роботи на магістральному трубопроводі, про що вони повинні письмово повідомити власників земель або землекористувачів із зазначенням причин і терміну, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.
 
180. 3. Фізичні особи, підприємства та організації, які отримали письмову згоду на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, зобов’язані виконувати їх з дотриманням умов, які забезпечують збереження об’єктів магістральних трубопроводів та дотримання правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів.
 
181. 4. Умови проведення зазначених робіт встановлюються підприємствами магістральних трубопроводів.
 
182. Стаття 21. Особливості провадження господарської та іншої діяльності, в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
183. 1. При провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів власники земель та землекористувачі, юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані дотримуватись правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, включно:
 
184. а) дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативних актів, виданих на його виконання;
 
185. б) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
 
186. в) додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
 
187. г) дотримуватись встановленого для земельних ділянок в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів спеціального режиму використання земель і природокористування, а також особливого режиму господарської діяльності та обмеженнями (частковою або повною забороною) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інших обмежень, встановлених щодо використання таких земельних ділянок;
 
188. д) не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів та його об’єктів і споруд;
 
189. є) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством для земель охоронних зон у встановленому порядку.
 
190. Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів магістральних трубопроводів або вихід (витікання) продукту з нього, зобов'язані негайно повідомити про це територіальні органи МНС, МВС, підприємство магістральних трубопроводів або місцевий орган виконавчої влади.
 
191. 2. Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові ділянки, інші багаторічні насадження в межах земель охоронних зон магістральних трубопроводів, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою відповідного підприємства магістральних трубопроводів.
 
192. 3. Власники земель та землекористувачі не мають права перешкоджати працівникам підприємств магістральних трубопроводів здійснювати контроль за технічним станом об'єктів магістральних трубопроводів та виконувати ремонтні і аварійно-відновнювальні роботи.
 
193. Власники земель, землекористувачі та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств магістральних трубопроводів під час виконання ними цих робіт та за поданням підприємств магістральних трубопроводів погоджувати схему під’їздів до об’єктів магістральних трубопроводів.
 
194. 4. Місцеві органи виконавчої влади, а також органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції сприяють підприємствам магістрального трубопровідного транспорту в забезпеченні виконання вимог цього Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також в роботі із збереження об'єктів магістральних трубопроводів, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.
 
195. Стаття 22. Особливості поводження в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
196. 1. При провадженні будь-якої діяльності (вчиненні дій) в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів фізичні особи зобов’язані дотримуватись правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, включно:
 
197. а) дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативних актів, виданих на його виконання;
 
198. б) додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
 
199. в) дотримуватись встановленого для земельних ділянок в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів спеціального режиму використання земель і природокористування, а також особливого режиму господарської діяльності та обмеженнями (частковою або повною забороною) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інших обмежень, встановлених щодо використання таких земельних ділянок;
 
200. г) не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів та його об’єктів і споруд;
 
201. д) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством для земель охоронних зон у встановленому порядку.
 
202. Стаття 23. Обмеження господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів
 
203. 1. Обмеження в межах охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів, включно особливий режим господарської діяльності та обмеження (часткова або повна заборона) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інші обмеження встановлені щодо використання земельних ділянок в межах охоронних зон для їх власників (землекористувачів) поділяються на загальні обмеження, що діють на землях охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів незалежно від визначеної зони безпеки та такі, що діють відповідно до встановлених для об’єктів магістральних нафтопроводів окремих внутрішніх зон безпеки в межах охоронних зон.
 
204. 2. До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів незалежно від внутрішньої зони безпеки, відноситься заборона:
 
205. - пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних нафтопроводів;
 
206. - розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних нафтопроводів від руйнування, а також прилеглі території і навколишню місцевість - від аварійного розливання продукту, який транспортується магістральним нафтопроводом;
 
207. - переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних нафтопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;
 
208. - кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
 
209. - проникати на об’єкти магістральних нафтопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуваних підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів;
 
210. - перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств нафтопровідного транспорту шляхом перекриття лісових та польових доріг.
 
211. 3. В першій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для другої та третьої категорії зон безпеки, забороняється також:
 
212. - будувати автомобільні дороги та залізниці, які проходять паралельно магістральному нафтопроводу, окрім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних трубопроводів;
 
213. - влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
 
214. -висаджувати багаторічні насадження;
 
215. -зберігати сіно і солому, розміщувати пересувні пасіки;
 
216. 4. В другій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також:
 
217. - споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі та споруди, а також громадські та дачні будинки;
 
218. - розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
 
219. - будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди
 
220. - розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;
 
221. - будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;
 
222. - розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки;
 
223. 5. В третій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:
 
224. - розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню без погодження з підприємствами магістральних нафтопроводів;
 
225. - облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
 
226. - переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних нафтопроводів.
 
227. Розділ V
 
228. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ ТА ІНШИМ ОСОБАМ
 
229. Стаття 24. Підстави відшкодування збитків власникам землі, землекористувачам та іншим особам
 
230. 1. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування обґрунтованого розміру заподіяних реальних збитків внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, погіршенням корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.
 
231. 2. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування обґрунтованого розміру упущеної вигоди внаслідок неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств магістральних трубопроводів.
 
232. 3. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам, а також іншим фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії (аварійної ситуації), що сталася на об’єкті магістрального трубопроводу, відшкодовуються цим особам підприємством магістральних трубопроводів в повному обсязі, крім випадків, коли аварія (аварійна ситуація) виникла внаслідок вчинення протиправних дій.
 
233. В цьому випадку відшкодування здійснюється на загальних підставах особою, яка неправомірно заволоділа об’єктом магістрального трубопроводу та/або пошкодила його.
 
234. Стаття 25. Визначення розміру, умов та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
 
235. 1. Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) Рад за місцем розташування відповідних об’єктів магістральних трубопроводів, належних підприємствам магістральних трубопроводів, діяльність яких обмежує права власників землі і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих в зоні їх впливу.
 
236. 2. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для аварійно-відновлювальних та інших ремонтних робіт на об’єктах магістральних трубопроводів та проїзду до місця виконання робіт, збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами й організаціями-замовниками таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку їх відшкодування в договорі.
 
237. При недосягненні згоди розміри збитків визначаються постійно діючими комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.
 
238. 3. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
239. 4. Умовами відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, є:
 
240. - дотримання встановлених обмежень, включно особливого режиму провадження господарської та іншої діяльності (вчинення дій) в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;
 
241. - дотримання норм і правил при спорудженні об’єктів та наявність належної дозвільної документації щодо об’єктів нерухомості;
 
242. - дотримання вимог письмового дозволу, отриманого від підприємств магістральних трубопроводів на виконання робіт в охоронних зонах магістральних трубопроводів;
 
243. - дотримання режиму санітарних захисних зон;
 
244. - дотримання інших обмежень та норм, визначених ст. 21 цього Закону.
 
245. 5. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування:
 
246. вартості плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
 
247. вартості лісових і дерево-чагарникових насаджень;
 
248. вартості водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних споруд;
 
249. понесених витрат на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;
 
250. інших збитків власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, якщо вони належним чином обґрунтовані.
 
251. 6. Власники землі або землекористувачі мають право вимагати у підприємств магістральних трубопроводів в установленому законодавством порядку відшкодування збитків, завданих їм внаслідок неможливості проведення відповідних меліоративних робіт або тимчасового затоплення земельних ділянок на зрошуваних землях.
 
252. 7. У разі здійснення власниками земель або землекористувачами сільськогосподарських робіт на земельних ділянках, де планується проведення ремонту об’єктів магістрального трубопроводу, після отримання попереднього письмового повідомлення від підприємств магістральних трубопроводів, реальні збитки відшкодуванню не підлягають, що не звільняє підприємства магістральних трубопроводів від відшкодування обґрунтованої упущеної вигоди.
 
253. Розділ VІ
 
254. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
255. Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
 
256. 1. Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, несуть відповідальність згідно із законом.
 
257. 2. Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.
 
258. 3. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством.
 
259. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
260. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
261. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
262. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
263. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт», а також щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;
 
264. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
265. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
266. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.