Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за катування (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо визначення катування як окремого виду злочину та призначення найсуворішого покарання за нього)  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни та доповнення:  
3. I. У Кримiнальному кодексi України:  
4. 1. Доповнити Кодекс статтею 107-1 такого змісту:  
5. "Стаття 107-1. Катування  
6. Умисне заподіяння фізичних страждань шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпiлого вчинити дiї, що суперечать його волi, -  
7. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років;  
8. тi ж дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості -  
9. карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років;  
10. ті ж дії, вчинені працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, особливо небезпечним рецидивістом або організованою групою, або якщо вони спричинили смерть чи інші тяжкі наслідки, -  
11. карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".  
12. 2. Статтю 237 Кодексу пiсля слiв: "...а так само начальником пiдлеглого" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу"  
13. 3. Статтю 238 Кодексу пiсля слiв: "... при вiдсутностi мiж ними вiдносин пiдлеглостi" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу".  
14. 4. Статтю 254 Кодексу пiсля слiв: "... або в iнтересах третiх осiб" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу".  
15. 5. Пункт "б" статтi 254-2 Кодексу пiсля слiв: "... а так само застосування насильства щодо пiдлеглого" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу".  
16. 6. Пункт "а" статтi 254-3 Кодексу пiсля слiв: "... що є органом дiзнання" слова: "...кримiнальної справи щодо пiдлеглого, який вчинив злочин" замiнити словами: "щодо особи, яка вчинила злочин".  
17. II. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:  
18. 1. Частину першу статті 112 після цифр "93-99" доповнити цифрами "107-1".  
19. III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.