Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише у країнах - членах СОТ) (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про страхування» (щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише у країнах - членах СОТ)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У частині дванадцятій статті 2 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14; 2008 р., № 23, ст. 214):
 
4. пункт 1 доповнити реченням такого змісту: “У разі здійснення перестрахування умова щодо членства держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, у Світовій організації торгівлі не застосовується; ”;
 
5. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
6. «5) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України; «.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.