Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо вжиття додаткових заходів по виробництву сучасної конкурентоздатної сільськогосподарської техніки). (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (щодо вжиття додаткових заходів по виробництву сучасної конкурентоздатної сільськогосподарської техніки)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 24, ст. 167) такі зміни:
 
5. 1.1. Пункт 1) статті 1 після слів «птахівництві та кормовиробництві» доповнити словами «машини для зрошування».
 
6. 1.2. Пункт 3) статті 1 викласти у такій редакції:
 
7. 3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, разом з витратами на оплату праці фізичних осіб - резидентів України, які зайняті безпосереднім виготовленням такої техніки та/або обладнання, з передбаченими обов’язковими нарахуваннями на заробітну плату таких осіб, прямими виробничими витратами енергії та/або енергоносіїв, а також інших прямих витрат, пов’язаних з виробництвом цієї техніки і обладнання, становить більше 50 відсотків.
 
8. 1.3. Статтю 1 доповнити пунктом 4) і пунктом 5) такого змісту:
 
9. 4) до вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу відноситься також техніка і обладнання, зазначені у пункті 3 цієї статті, що виготовляються підприємствами-резидентами України, якщо питома вага сировини матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва разом з іншими витратами, переліченими у пункті 3 статті 1 цього Закону, становить: у перший рік з дати завершення приймальних випробувань (сертифікації) даного виду продукції - не менше 30 відсотків, у другий - 35 відсотків, у третій - 40 відсотків, четвертий - 45 відсотків, у п’ятий і подальші роки - не менше 50 відсотків.
 
10. 5) складна сільськогосподарська техніка - це сільськогосподарські енергетичні засоби для комплектування мобільних машинно-тракторних агрегатів, самохідні сільськогосподарські машини різного функціонального призначення, комбіновані багатофункціональні грунтообробно-посівні комплекси, автоматизоване обладнання для птахівництва і тваринництва, технологічні лінії з виробництва, перероблення і зберігання сільськогосподарської продукції.
 
11. 1.4. У статті 2 прикінцеві слова «у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить не менше 50 відсотків» вилучити.
 
12. 1.5. Пункт 6) статті 3 після слів «при виготовленні» доповнити словом «експлуатації».
 
13. 1.6. У пункті 9) статті 3 слова «виконання програм виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, стимулювання» замінити на слова «розробка та».
 
14. 1.7. У пункті 12) статті 3 слова «особливостей приватизації» вилучити.
 
15. 1.8. У пункті 3) статті 6 слова «у розмірі, необхідному» вилучити.
 
16. 1.9. У пункті 5) статті 6 слова «операцій з фінансового» вилучити.
 
17. 2.0. Розділ 2 статті 7 доповнити пунктом 5) і пунктом 6) такого змісту:
 
18. 5) організовує підготовку та проведення виставкових заходів;
 
19. 6) вживає заходів щодо підвищення відповідальності підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу за якість виготовлюваних ними машин і обладнання.
 
20. Відповідно пункт 5) цього розділу переноситься і становиться пунктом 7).
 
21. 2.1. У розділі 1 статті 8 у першому абзаці слова і цифри «протягом 2003-2010 років» вилучити; у третьому абзаці слова «до одного відсотка» замінити на цифру і слово «0, 2 відсотка».
 
22. 2.2. Пункт 5) розділу 1 статті 8 після слова «вартості» доповнити словом «складної».
 
23. 2.3. У розділі 2 статті 8 слова «в повному обсязі» та «виключно» видалити.
 
24. 2.4. Статтю 11 доповнити пунктом 5) такого змісту:
 
25. 5) пільгове оподаткування у розмірі 50% від діючих норм податків та митних зборів на вузли і агрегати іноземного виробництва, аналоги яких не виготовляються в Україні та ввозяться на її митну територію підприємствами вітчизняного машинобудування для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
 
26. 2.5. У пункті 1 статті 12 слова і цифри «на 2003-2010 роки» вилучити.
 
27. 2.6. У статті 14 у заголовку і тексті вилучити слово «фінансового», а також вилучити у тексті цифри і слова «у 2003-2010 роках».
 
28. 2.7. Пункт 2 статті 15 після слів «техніки і обладнання» доповнити словами «та послуг з технічного сервісу».
 
29. 2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.