Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1) доповнити Закон України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) статтею 5-1 такого змісту:
 
4. «Стаття 5-1. Державне замовлення на випуск видавничої продукції
 
5. Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується відповідно до вимог Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
6. Показниками державного замовлення на випуск видавничої продукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вартість. Загальні обсяги випущеної за державним замовленням видавничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її розповсюдження.
 
7. Державні замовники як головні розпорядники коштів державного бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених показників державного замовлення відповідно до вимог законодавства визначають виконавців державного замовлення.
 
8. З урахуванням особливостей державного замовлення на випуск видавничої продукції, зокрема щодо передачі автором видавництву або видавничій організації виключних прав на підготовку і випуск у світ його твору, видання такої продукції здійснюється із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника згідно із законодавством.
 
9. До плану державного замовлення включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та історії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки, зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового співтовариства, вихованню підростаючого покоління, задовольняють читацький попит відповідно до даних провідних бібліотек України, а також видання, що присвячені знаменним та пам’ятним датам.
 
10. Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, який здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), спеціальних бібліотек (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), спеціалізованих бібліотек (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), для посольств та українських громад за кордоном, громадських організацій, культурно-просвітницьких товариств національних меншин України, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб.
 
11. Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції, переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, та їх розповсюдження затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
12. 2) статтю 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 162; 2004 р., № 14, ст. 195, № 43-44, ст. 493) доповнити частиною такого змісту:
 
13. «Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, що випущене за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.»
 
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.