Кількість абзаців - 5 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Друге читання)

0. Проект (26.11.98) Закон України Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 21, ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст. 250) такі зміни та доповнення:  
1. 1. У пункті 11.6 статті 11: 1) абзац перший, другий, третій та четвертий виключити;  
2. 2) доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "До 1 січня 2003 року діють положення цього Закону, які встановлюють нульову ставку податку на додану вартість: з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій; з продажу електроенергії та послуг по її транспортуванню, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій; з продажу газу, імпортованого в Україні, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;  
3. з продажу газу власного видобутку для потреб населення, комунально-побутової сфери та бюджетних організацій, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;  
4. за операціями з надання послуг, пов'язаних з переміщенням природного газу і нафти транзитом через територію і порти України, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій".