Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про джерела фінансування діяльності органів державної влади' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про джерела фінансування діяльності органів державної влади"  
1. Стаття 1. Органи державної влади і управління  
2. Предметом регулювання цього Закону є фінансове забезпечення діяльності всієї системи виконавчої влади (Кабінету Міністрів, міністерств, адміністрацій, комітетів, агенцій, управлінь та інших), Верховної Ради України та її апарату, Президента України та його консультативних та дорадчих органів, судів України, інших державних органів.  
3. Стаття 2. Бюджетне забезпечення органів державної влади та управління  
4. Органи державної влади та управління здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування .  
5. Кожен орган державної влади та управління має окрему позицію в державному бюджеті України.  
6. Органи державної влади і управління можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законом повноважень відповідних органів місцевого самоврядування.  
7. У випадку реорганізації чи ліквідації відповідно до Конституції та законів України протягом бюджетного року органів державної влади та управління, фінансування реорганізованих структур здійснюється в межах коштів, передбачених на ліквідовані, реорганізовані органи.  
8. У випадку створення протягом бюджетного року нових органів державної влади та управління, їх фінансування здійснюється в межах фінансування, передбаченого для ліквідованих чи реорганізованих органів, якщо новоутворений орган є правонаступником їх функцій.  
9. Якщо створений протягом бюджетного року новий орган державної влади та управління не перебирає функції ліквідованих чи реорганізованих органів, його бюджетне фінансування починається після внесення відповідних змін до Закону "Про державний бюджет України".  
10. Стаття 3. Отримання кредитів та грантів органами державної влади та управління  
11. Органи державної влади та управління для здійснення передбаченої Конституцією та законами України діяльності можуть отримувати кредити чи безповоротні позички від вітчизняних чи зарубіжних суб'єктів на підставі відповідних угод, які підлягають обов'язковій ратифікації Верховною Радою України.  
12. Стаття 4. Обмеження фінансування органів державної влади та управління  
13. Органи державної влади та управління не можуть: створювати позабюджетні фонди; бути засновниками чи співзасновниками благодійних фондів; отримувати безоплатні послуги від вітчизняних чи зарубіжних юридичних і фізичних осіб.  
14. Стаття 5. Прикінцеві положення  
15. Закон набуває чинності з дня опублікування, з цього дня втрачають чинність норми законодавства України щодо утворення і функціонування позабюджетних фондів органів державної влади та управління.