Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ" (щодо збереження диких птахів) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до
 
3. Закону України “Про тваринний світ”
 
4. ___________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Закон України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 37-1. Наукові дослідження
 
8. З метою забезпечення наукової підтримки заходів з охорони, відтворення та раціонального використання об’єктів тваринного світу, недопущення погіршення стану середовища існування диких тварин організація наукових досліджень здійснюється за такими напрямами:
 
9. складення переліків видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, або видів тварин з особливо високим ризиком зникнення з урахуванням їх географічного поширення;
 
10. складення переліків та екологічних описів територій, що мають особливе значення для видів тварин на шляхах їх міграції, а також місць зимівлі та розмноження;
 
11. створення бази даних щодо чисельності популяцій мігруючих видів тварин методом їх мічення;
 
12. оцінка стану популяцій диких тварин, вилучених з природного середовища;
 
13. розроблення або вдосконалення екологічних методів запобігання шкоді, що спричиняють дикі тварини;
 
14. визначення ролі деяких видів диких тварин як індикаторів забруднення;
 
15. вивчення негативного впливу хімічного забруднення на стан популяцій диких тварин.».
 
16. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.