Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінально - процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1961, № 2, ст.15)такі зміни:
 
5. 1) у статті 17:
 
6. частину другу викласти в такій редакції:
 
7. «Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд, а про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі - у складі трьох осіб незалежно від наявності клопотання підсудного про такий розгляд «;
 
8. частину третю виключити.
 
9. 2) У частині першій статті 18 слова по тексту «і народні засідателі « виключити.
 
10. 3) З пункту 5 статті 32 слова «народний засідатель « виключити.
 
11. 4) у статті 54:
 
12. у частині першій після слів «Суддя « слова «або народний засідатель « виключити;
 
13. у пункті 4 частини першої слова «або народного засідателя « виключити.
 
14. 5) Частину першу статті 56 викласти в такій редакції:
 
15. «При наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 цього Кодексу, суддя зобов'язаний заявити самовідвід. На цих же підставах відвід судді може бути заявлений прокурором, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками «.
 
16. 6) у статті 57:
 
17. у частині першій після слів «відводу судді « слова «або народному засідателю « виключити;
 
18. частину шосту виключити.
 
19. 7) Статтю 259 виключити.
 
20. 8) Частину першу статті 300 викласти в такій редакції:
 
21. «Допит підсудного починається з пропозиції головуючого дати в справі показання, після чого підсудного допитують прокурор, громадський обвинувач, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, захисник, громадський захисник. Після цього підсудному можуть бути задані питання іншими підсудними. Потім підсудного допитує суддя. Суд має право на протязі всього допиту підсудного учасниками судового розгляду задавати йому питання для уточнення і доповнення його відповідей «.
 
22. 9) У частині третій статті 303 після слів «підсудний, суддя « слова «та народні засідателі виключити «.
 
23. 10) У частині другій статті 311 слова «та народні засідателі « виключити.
 
24. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
26. 2. Судовий розгляд кримінальних справ, розпочатий до моменту набрання чинності цим Законом за участю народних засідателів, завершується відповідно до положень, які діяли до набрання чинності цим Законом.