Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України (Друге читання)

0. Проект (06.06.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести до Виправно-трудового кодексу України такі зміни:  
3. 1. У статті 13 слова "колонії-поселення для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" виключити.  
4. 2. У статті 16:  
5. частину другу доповнити словами "а також особи, переведені в ці колонії в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з колоній загального, посиленого і суворого режиму";  
6. частину третю виключити.  
7. 3. У частині другій статті 21 слова "засуджених, яких переведено в колонії-поселення для осіб, що твердо стали на шлях виправлення, в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу" виключити.  
8. 4. Друге речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції:  
9. "Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надходять на їх ім'я, підлягають перегляду".  
10. 5. Частини восьму і дев'яту статті 29 викласти у такій редакції:  
11. "На загальному режимі засуджених тримають в загальних камерах, а на суворому режимі - в окремих камерах по дві особи. У необхідних випадках за мотивованою постановою начальника тюрми і за згодою прокурора засуджені можуть триматися в одиночних камерах.  
12. Засуджені, яких тримають у тюрмі, користуються щоденною прогулянкою тривалістю одна година".  
13. 6. Абзац четвертий частини першої статті 38 викласти у такій редакції: "у тюрмах - до п'ятдесяти процентів мінімального розміру заробітної плати".  
14. 7. У частині другій статті 39 слова "на загальному режимі" виключити.  
15. 8. Частину другу статті 41 викласти у такій редакції:  
16. "Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в тюрмах, дозволяється одержувати протягом року дві посилки (передачі)".  
17. 9. У статті 43:  
18. у частині першій слова "які відбувають покарання у виправно-трудових і виховно-трудових колоніях усіх видів режиму" виключити;  
19. частину другу виключити.  
20. У зв язку з цим частини третю, четверту і п яту вважати відповідно частинами другою, третьою і четвертою.  
21. 10. Частину другу статті 44 після слова "адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та".  
22. 11. В абзаці четвертому частини першої та абзаці першому частини другої статті 46 слова "для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" виключити.  
23. 12. У статті 59:  
24. частину першу викласти у такій редакції:  
25. "У виправно-трудових установах для засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, утворюються середні загальноосвітні навчальні заклади";  
26. частину другу виключити.  
27. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.  
28. 13. Абзац одинадцятий частини першої статті 65 викласти у такій редакції:  
29. "збільшення часу прогулянки засудженим, які перебувають у тюрмі, - до двох годин".  
30. 14. У статті 66:  
31. частину четверту виключити.  
32. У зв'язку з цим частини п'яту, шосту і сьому вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою;  
33. у частині четвертій слова "на загальному режимі" виключити.  
34. 15. У частинах першій і десятій статті 71 слова "начальник загону" замінити словами "начальник відділення соціально-психологічної служби".  
35. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.