Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та корупцією) (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними
 
2. депутатами України
 
3. В.Малишевим (р.№ 63)
 
4. В.Грицаком (р.№ 98)
 
5. В.Бевзом (р.№ 410)
 
6. С.Гусаровим (р.№ 74)
 
7. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
8. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та корупцією)
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
11. 1. Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст.20):
 
12. частину першу статті 2 доповнити пунктом 8 такого змісту «забезпечення безпеки Міністерства»
 
13. пункт 8 статті 2 вважати пунктом 9
 
14. частину першу статті 7 доповнити пунктом 8 такого змісту „внутрішньої безпеки».
 
15. 2. Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2010 р., N 4, ст. 34):
 
16. у пункті 7 статті 9 слова «внутрішньої безпеки» виключити.
 
17. 3. Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303):
 
18. абзац другий частини першої статті 5 після слів «спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю» доповнити словами - «внутрішньої безпеки».
 
19. частину першу статті 9 після слів «Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, « доповнити словами «підрозділу внутрішньої безпеки МВС».
 
20. частину третю статті 9 після слів «Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, « доповнити словами «начальником підрозділу внутрішньої безпеки МВС»
 
21. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.