Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про забезпечення додержання вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади (Друге читання)

0. Про забезпечення додержання вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади О.КушнірКомітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО НЕСУМІСНИЦТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  
1. Роздiл 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
2. Цей Закон спрямований на забезпечення додержання сільськими, селищними, міськими головами чи іншими посадовими особами в органах місцевої влади передбачених законом вимог щодо несумісництва, а також визначає порядок тимчасового виконання їх обов'язків у випадку порушення цих вимог.  
3. Стаття 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови чи голови обласної, районної, районної у місті ради, іншої посади, яку займає особа в органі місцевої влади, достроково припиняються з дня набрання чинності правового акту про призначення (обрання) особи на посаду чи настання іншого юридичного факту, що засвідчує виникнення несумісності з іншою посадою чи іншою діяльністю. Їх повноваження тимчасово виконуються особою, яку призначено (обрано) легітимною особою чи органом:  
4. як сільського, селищного, міського голови - секретарем ради (чи особою, яка виконує її обов'язки), стосовно діяльності виконавчого комітету - заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів (чи особою, яка виконує її обов'язки);  
5. як голови обласної, районної, районної у місті ради - заступником голови ради (чи особою, яка виконує її обов'язки);  
6. як іншої посадової особи органу місцевої влади - заступником цієї посадової особи (чи особою, яка виконує її обов'язки).  
7. У цьому Законі легітимною особою визнається особа, яка згідно з Конституцією та законами України призначена (обрана) на посаду чи зарахована на службу, а легітимним органом - колегіальний орган, який утворено відповідно до Конституції та законів України.  
8. Оплата праці тимчасово виконуючого обов'язки здійснюється відповідно до законодавства України.  
9. Стаття 2. Нормативний чи інший правовий акт органу або посадової особи органу місцевої влади, виданий чи підписаний особою, яка порушує встановлені законом вимоги щодо несумісності, є нечинним.  
10. Стаття 3. При встановленні судом будь-якого факту незаконного здійснення повноважень особою, яка порушує встановлені законом вимоги щодо несумісності, суд приймає рішення про позбавлення її права займати будь-які посади в органах місцевої влади строком від одного до п'яти років.  
11. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
12. 1.Доповнити частину першу статті 50 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" новим реченням: "У разі неприйняття відповідною радою рішення про проведення виборів сільського, селищного, міського голови, рішення про проведення таких виборів приймається у місячний строк Верховною Радою України" 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними у частині, що не суперечить цьому Закону.