Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про трансплантацію електрокардіостимуляторів серця (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про трансплантацію електрокардіостимуляторів серця  
1. І. Цей Закон визначає організаційні, економічні та соціальні основи трансплантації (вживлення) електрокардіостимуляторів серця.  
2. Стаття 1. Умови трансплантації електрокардіостимуляторів серця.  
3. Трансплантація (вживлення) електрокардіостимуляторів може здійснюватися лише за медичними показаннями відповідно до загальних правил проведення хірургічних операцій, встановлених чинним законодавством.  
4. Медичні показання встановлюються консиліумом лікарів відповідної установи охорони здоров'я, що має право на проведення таких операцій.  
5. Стаття 2. Компетенція центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я щодо трансплантації електрокардіостимуляторів серця.  
6. Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я в особі Міністерства охорони здоров'я визначає:  
7. - облік хворих, що потребують трансплантації;  
8. - порядок визначення необхідних показань здоров'я для трансплантації електрокардіостимуляторів;  
9. - джерела фінансування придбання електрокардіостимуляторів та інших матеріалів, необхідних для даної операції;  
10. - порядок здійснення постійного контролю за станом здоров'я хворого після трансплантації;  
11. - визначення терміну наступної трансплантації.  
12. Стаття 3. Фінансування трансплантації.  
13. Держава забезпечує цільове бюджетне фінансування трансплантації електрокардіостимуляторів.  
14. Операція з трансплантації електрокардіостимуляторів серця по медичних показаннях має фінансуватися у першочерговому порядку.  
15. Стаття 4. Відповідальність за відмову медичного закладу в трансплантації електростимуляторів.  
16. Лікарі, керівники медичного закладу, які відмовили хворому в трансплантації електрокардіостимулятора, при наявності висновку консиліуму лікарів про необхідність трансплантації, несуть кримінальну відповідальність.  
17. ІІ. Прикінцеві положення.  
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.