Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

1. З метою впорядкування справляння державного мита Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. У статті 227 Цивільного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.):  
4. 1) назву статті викласти у такій редакції:  
5. "Форма договору купівлі-продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна";  
6. 2) частину першу викласти у такій редакції:  
7. "Договір купівлі-продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, має бути нотаріально посвідчений, крім випадків, визначених законом. Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору (стаття 47 цього Кодексу)";  
8. 3) у частині другій слова "жилого будинку" замінити словами "житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків та гаражів";  
9. 4) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:  
10. "Продавець має право отримати від уповноваженого державного органу довідку про наявність накладених заборон або арештів на житлові будинки, квартири, кімнати, дачі, садові будинки, гаражі, а також інші об'єкти нерухомого майна, або про їх відсутність."  
11. 2. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113):  
12. 1) підпункт "а" пункту 1 викласти в такій редакції:  
13. "а) із позовних заяв - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподковуваних мінімумів доходів громадян";  
14. 2) підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:  
15. "а) із позовних заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і небільше100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
16. 3) у пункті 3: а) у підпунктах "а" і "б" слова "громадянина-продавця" замінити словами "громадянина, що здійснює таке відчуження";  
17. б) підпункт "д" викласти у такій редакції:  
18. "д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню "д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінмуму доходів громадян  
19. в) підпункт "о" викласти в такій редакції:  
20. "за вчинення виконавчих надписів - 1 відсоток суми, що стягується, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
21. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.