Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україниз питань створення та діяльності фермерських господарств (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
2. актів України з питань створення та
 
3. діяльності фермерських господарств
 
4. ________________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова «та висновки конкурсної комісії» замінити словами «документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі».
 
8. 2. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2009 р., № 29, ст. 390,
 
9. № 38, ст. 535):
 
10. 1) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
 
11. «Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство»;
 
12. 2) статтю 6 виключити;
 
13. 3) у частині першій статті 7:
 
14. у другому реченні абзацу другого слова «додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації» замінити словами «додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі»;
 
15. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
16. «Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері аграрної політики.».
 
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.