Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 1 Закону України ''Про охорону дитинства'' (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до статті 1 Закону України
 
2. «Про охорону дитинства»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Абзац одинадцятий статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 46, ст. 347; 2009 р., № 41, ст. 596) замінити абзацами такого змісту:
 
5. «багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, в тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який разом проживає з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
 
6. До багатодітної сім’ї також належать прийомні сім’ї, в яких проживає та виховується троє і більше дітей; дитячий будинок сімейного типу; сім’ї (або одинокі особи), які разом проживають і виховують троє і більше дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування;».
 
7. У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — п’ятнадцятим.
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.