Кількість абзаців - 82 Розмітка (ліва колонка)


Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів та організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії  
1. Цей Закон покликаний покращити фінансовий стан шляхом списання та реструктуризації податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам і надати іншу державну підтримку з метою запобігання втраті науково-технічного, інтелектуального, технологічного та виробничого потенціалу науково-дослідних інститутів, організацій та підприємств по виробництву боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, оновленню та поновленню мобілізаційних потужностей для забезпечення національної безпеки держави.  
2. Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
4. платники податків і обов'язкових платежів - підприємства, науково-дослідні інститути і організації, що розробляють та виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії, на яких згідно з чинним законодавством покладено обов'язок по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), перелік яких наведено у статті 3 цього Закону;  
5. податкова заборгованість - несплачені до бюджетів станом на 1 жовтня 1999 року суми податків, пені, штрафних та фінансових санкцій, пов'язаних із цими податками та нарахованих відповідно до законодавства України;  
6. заборгованість по обов'язковим платежам - несплачені обов'язкові платежі, встановлені та нараховані на них суми санкцій відповідно до законодавства України;  
7. реструктуризація заборгованості - відстрочення та розстрочення сплати заборгованості контролюючими органами у порядку, визначеному цим Законом;  
8. контролюючі органи - державні органи, які у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу;  
9. боєприпаси - вид озброєння, призначений для ураження живої сили противника, знищення його бойової техніки, руйнування укріплень, споруд, виконання інших завдань (освітлення місцевостей, розкидання агітаційної літератури тощо);  
10. елементи боєприпасів - окремі деталі та вузли, які застосовуються при виготовленні боєприпасів;  
11. вироби спецхімії - вибухові речовини промислового і військового призначення, порохи, ініціюючі і піротехнічні суміші, сумішні ракетні палива та вироби на їх основі.  
12. Стаття 2. Поширення дії Закону на види заборгованості  
13. Цей Закон поширюється на заборгованість, яка виникла у платників податків внаслідок несплати:  
14. -податку на прибуток підприємств;  
15. -податку на додану вартість;  
16. -податку на доходи фізичних осіб;  
17. -збору (обов'язкового платежу) до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;  
18. -збору (обов'язкового платежу) на обов'язкове соціальне страхування;  
19. -збору (обов'язкового платежу) на обов'язкове державне пенсійне страхування;  
20. -збору (обов'язкового платежу) до Державного інноваційного фонду;  
21. -сум пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України, пов'язаних зі сплатою перелічених вище податків та зборів (обов'язкових платежів).  
22. Стаття 3. Платники податків, на яких поширюється дія Закону  
23. Підприємства, науково-дослідні інститути і організації, на які поширюється дія цього Закону:  
24. 1. Донецький казенний завод хімічних виробів (м. Донецьк).  
25. 2. Донецьке ВАТ "Точмаш" (м. Донецьк).  
26. 3. Горлівський казенний хімічний завод (Донецька область).  
27. 4. Хімічне казенне об'єднання ім. Петровського (м. Петровське, Луганська область).  
28. 5. Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" (м. Луганськ).  
29. 6. Рубіжнянський казенний хімічний завод "Зоря" (м. Рубіжне, Луганська область).  
30. 7. Черкаський приладобудівний завод (м. Черкаси).  
31. 8. Казенний завод "Імпульс" (м. Шостка, Сумська область).  
32. 9. Казенний завод "Зірка" (м. Шостка, Сумська область).  
33. 10. Хімічне об'єднання "Павлоградський хімічний завод" (м. Павлоград, Дніпропетровська область).  
34. 11. ВАТ "Завод ім. Т.Г. Шевченка" (м. Вільнянськ, Запорізька область).  
35. 12. Черкаський науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".  
36. 13. ДержНДІ хімічних продуктів (м. Шостка, Сумська область).  
37. 14. Макіївський державний проектний інститут (м. Макіївка, Донецька область).  
38. Стаття 4. Обмеження дії Закону  
39. Податкова заборгованість зі сплати податків та обов'язкових платежів, передбачених законами України, але не зазначених у статті 2 цього Закону, списанню та реструктуризації не підлягає.  
40. Стаття 5 Незмінність розміру податкової заборгованості та заборгованості по обов'язкових платежах  
41. Реструктуризована податкова заборгованість та заборгованість по обов'язковим платежам платників податків, зазначених у статті 3 цього Закону, не підлягає індексації, на неї не можуть нараховуватися проценти за податковим кредитом, а також пеня, застосовуватися штрафні та фінансові санкції, передбачені законодавством України.  
42. Стаття 6. Непоширення строків позовної давності  
43. Строки позовної давності, визначені цивільним законодавством України, не поширюються на вимоги, що випливають зі сплати реструктуризованої заборгованості.  
44. Стаття 7. Списання податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам  
45. Встановити, що відповідно до цього Закону списанню з платників податків та обов'язкових платежів підлягають як безнадійні до сплати:  
46. суми податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України і несплачених станом на 1 жовтня 1999 року.  
47. Стаття 8. Порядок списання податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам Списання податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам з платників податків проводиться шляхом відкликання відповідним контролюючим органом із банківських установ інкасових вимог та інших документів, які є підставою для списання банком сум заборгованості на суму, яка підлягає списанню у відповідності з цим Законом. Відкликання інкасових вимог проводиться у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом. Виконання уповноваженими банками виставленими на основі рішень про стягнення податкової заборгованості та заборгованості по обов`язкових платежах, з дня набрання чинності цим законом зупиняється. У разі порушення контролюючим органом цього терміну платник податку має право звернутися до арбітражного суду з позовом про скасування рішення контролюючого органу в частині, яка не відповідає змісту цього Закону.  
48. Стаття 9. Особливі умови списання заборгованості  
49. За умови сплати у 2000 (звітному) році платниками податків сум податків і обов'язкових платежів до Державного бюджету України і державних цільових фондів, рівних або таких, що перевищують суму податків і зборів, нарахованих у відповідності із законодавством для сплати у 1998 році, платникам податків і зборів списується вся сума податкової заборгованості до Державного бюджету України і державних цільових фондів станом на 1 жовтня 1999 року.  
50. За підсумками 2000 року платники податків та обов'язкових платежів, які виконали умови, передбачені у цій статті, подають до контролюючих органів заяви про списання податкової заборгованості.  
51. Контролюючі органи у двотижневий строк приймають рішення про списання цієї заборгованості.  
52. Стаття 10. Реструктуризація податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам  
53. За умови невиконання зобов'язань, передбачених статтею 9 цього Закону реструктуризація поширюється на суми несплачених платниками податків та обов'язкових платежів за станом на 1 жовтня 1999 року, крім сум, передбачених статтею 7 цього Закону, і провадиться на умовах, визначених цим Законом.  
54. Стаття 11. Порядок реструктуризації податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам  
55. Суми податкової заборгованості по обов'язковим платежам без урахування нарахованих відповідно до законодавства України сум пені, штрафних і фінансових санкцій реструктуризуються шляхом відстрочення та розстрочення платежів.  
56. До прийняття контролюючим органом рішення про реструктуризацію податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам стягнення цієї заборгованості уповноваженими банками зупиняється.  
57. Розстрочення їх сплати надається строком на 60 місяців. Сплата реструктуризованої заборгованості починається з 1 січня 2003 року і здійснюється рівними частками до 15 числа кожного місяця.  
58. Суми податкової заборгованості та заборгованості по обов'язкових платежах, реструктуризовані у порядку, визначеному цим Законом, у разі несплати платником податків та обов'язкових платежів у встановлені цим Законом строки стягуються відповідними контролюючими органами у безспірному порядку.  
59. Стаття 12. Порядок списання та реструктуризації податкової заборгованості з місцевих податків і обов'язкових платежів та інших сум, пов'язаних з ними  
60. Рішення про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків з місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), а також з пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України на заборгованість зі сплати зазначених податків, обов'язкових платежів, приймаються відповідною місцевою радою у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом згідно з умовами, визначеними цим Законом.  
61. Стаття 13. Відповідальність за несплату реструктуризованої податкової заборгованості  
62. Несплата платником податку реструктуризованої податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам відповідно до статті 11 цього Закону протягом трьох місяців з вини керівника цього платника податку є підставою для дострокового припинення трудових відносин з керівником цього підприємства і розірвання контракту.  
63. Стаття 14. Тимчасові пільги  
64. Підприємства, науково-дослідні інститути і організації, вказані у статті 3 цього Закону звільнити від збору до Державного інноваційного фонду.  
65. Стаття 15. Передача об'єктів права державної власності у комунальну власність  
66. Забезпечити Кабінету Міністрів України передачу до 1 січня 2001 року у комунальну власність об'єктів права державної власності (об'єктів соціальної інфраструктури), які належать державним підприємствам, науково-дослідним інститутам і організаціям, визначеним у статті 3 цього Закону або не увійшли до їх статутних фондів при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).  
67. Стаття 16. Порядок відображення фінансування витрат у Державному бюджеті  
68. Визначити у Державному бюджеті України окремим рядком фінансування витрат на капітальне будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств по виробництву боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, утилізацію боєприпасів, на утримання та збереження мобілізаційних потужностей і кадрів.  
69. Стаття 17. Прикінцеві положення  
70. 1. Доповнити частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996 року №378/96-Верховної Ради (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №45, ст. 238) пунктом одинадцятим такого змісту: "звільняються від плати за землю підприємства, науково-дослідні інститути і організації, визначені ст. 3 Закону України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії".  
71. 2. Доповнити статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року №2097-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №19, ст. 259) пунктом "и" такого змісту: "и) товари, що ввозяться з метою виготовлення боєприпасів, їх елементів та вироби спецхімії (Перелік та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України) ".  
72. У зв'язку з цим пункт "и" цієї статті вважати пунктом "і".  
73. 3. Доповнити статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР (в редакції Закону України № 238/97-ВР від 22 травня 1997 року) пунктом 7.17 такого змісту:  
74. "7.17. До валових витрат платників податку відносяться суми, направлені на реінвестування або інвестування розвитку виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії. Ця сума не може перевищувати суми прибутку, яку одержав би платник податку, не включаючи цю суму реінвестування, інвестування до валових витрат".  
75. 4. Доповнити статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР (Відомості Верховної України, 1997р., №21, ст. 156) пунктом 11.25 такого змісту: "До 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування: операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, які використовуються для розширення виробництва і виробничої діяльності підприємств по виготовленню боєприпасів, їх елементів та вироби спецхімії (перелік і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України); операції з продажу боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії за державними замовленнями та роботи, послуги і операції з матеріалами, одержаними внаслідок утилізації боєприпасів та виробів спецхімії, термін зберігання яких закінчився."  
76. 5. Доповнити пункт третій статті 6 Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" від 5 червня 1997 року №314/97- ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997, №34, ст. 209) після слів "гірничодобувних підприємств з підземного видобутку сировини" словами: "та підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, що розробляють та виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" і далі за текстом.  
77. 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2010 року.  
78. 7. Пункти 1, 2, 3, 4 цієї статті набирають чинності з 1 січня 2001 року.  
79. 8. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:  
80. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
81. забезпечити прийняття та виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.