Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо державних гарантій) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься народним депутатом України Горошкевичем О.С.
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо державних гарантій)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
5. І. Внести зміни до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10 (11, ст. 87):
 
6. 1. Статтю 27 доповнити частиною першою положенням такого змісту:
 
7. «1. Держава гарантує, що до прав і обов’язків інвестора, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії буде застосовуватись законодавство, чинне на момент укладання угоди, крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів, чи скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності щодо пошуку, розвідки та видобування корисних копалин, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема процедури митного, валютного, податкового та інших видів державного контролю або пом’якшує відповідальність інвестора, яке має застосовуватись з дати набрання чинності такого законодавства. Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.»
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.