Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. Підпункт "а" частини другої статті 14 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50) доповнити абзацами такого змісту:  
6. "До устаткування та обладнання, зазначених у цьому підпункті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
7. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, зазначених у цьому підпункті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
8. 2. Пункт 1 частини другої статті 2 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:  
9. "До устаткування та обладнання, зазначених у цьому пункті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
10. Перелік та обсяги ввезення устаткування та обладнання є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
11. У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим.  
12. 3. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82) доповнити частиною п'ятою такого змісту:  
13. "5. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах третій і четвертій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
14. Комплектуючі деталі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
15. Перелік та обсяги ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
16. У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою.  
17. 4. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортполіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
18. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
19. Комплектуючі вироби до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
20. Перелік та обсяги ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
21. У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.  
22. 5. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
23. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
24. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
25. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
26. У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.  
27. 6. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
28. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
29. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
30. У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - десятою.  
31. 7. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
32. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
33. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
34. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
35. У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.  
36. 8. Статтю 7 Закону України "Про спеціальний режим інвеcтиційної діяльності на території міста Харкова" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
37. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
38. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
39. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
40. У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.  
41. 9. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 349) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
42. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
43. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
44. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
45. У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.  
46. 10. Статтю 14 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
47. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
48. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
49. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
50. У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.  
51. 11. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 113) доповнити частиною четвертою такого змісту:  
52. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.  
53. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
54. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
55. У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.  
56. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.