Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:  
3. 1. Главу 30-В викласти в такій редакції:  
4. "ГЛАВА 30-В СКАРГИ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ"  
5. Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах  
6. Скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів подаються до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці, а окружної виборчої комісії та її членів - до апеляційного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.  
7. Скарги на рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, на акти та дії об'єднань громадян, кандидатів у депутати, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або виключної компетенції, що стосуються виборів народних депутатів України, подаються до місцевого суду за місцезнаходженням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян чи місцем роботи посадової або службової особи.  
8. Рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.  
9. Стаття 243-12. Подання скарги  
10. Скарга на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій та їх членів може бути подана виборцем, кандидатом у народні депутати України, політичною партією, виборчим блоком політичних партій в особі керівника або уповноваженої особи партії (блоку) у строки, передбачені законодавством України про вибори народних депутатів України.  
11. Скарги на рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до відповідного місцевого суду суб'єктами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також виборчими комісіями у строки, передбачені законодавством України про вибори народних депутатів України.  
12. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає.  
13. Стаття 243-13. Порядок судового розгляду скарги  
14. Скарга розглядається відповідним судом протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно.  
15. Про день і час розгляду скарги заявник повідомляється невідкладно.  
16. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.  
17. Стаття 243-14. Особи, які викликаються в судове засідання  
18. У судове засідання обов'язково викликаються заявник, представник відповідної виборчої комісії, а також член виборчої комісії, представник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, посадова або службова особа, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржуються.  
19. Неявка до суду зазначених у частині першій цієї статті осіб, якщо їх було оповіщено про місце, день і час судового засідання, не перешкоджає розгляду справи.  
20. Стаття 243-15. Рішення суду  
21. Встановивши, що рішення, дії або бездіяльність, які оскаржуються, не відповідають законодавству України про вибори народних депутатів України, суд відповідно задовольняє скаргу, скасовує рішення чи визнає дії або бездіяльність незаконними, зобов'язує задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновлює порушені виборчі права громадян та (або) правопорядок, встановлений виборчим законодавством.  
22. Суд відмовляє у задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність, які оскаржуються, є законними.  
23. Рішення суду набирає законної сили відразу після його проголошення та підлягає негайному виконанню.  
24. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.  
25. Копія рішення суду або резолютивної частини рішення після його проголошення негайно видається (надсилається) заявникові, відповідній виборчій комісії, члену виборчої комісії, відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі, організації, об'єднанню громадян, посадовій або службовій особі".  
26. 2. У статті 243-17 слова "у главі 30-Б" замінити словами "у главах 30-Б, 30-В".  
27. 3. Пункт 1-3 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:  
28. "1-3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України".