Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:  
5. 1. У Кримінальному кодексі України:  
6. а) Доповнити статтями 189-6, 190-2 такого змісту:  
7. "Стаття 189-6 Втручання у діяльність народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його представників на місцях, Голови, члена та іншої посадової особи Рахункової палати  
8. Вплив у будь-якій формі на народного депутата України, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, його представників на місцях, Голову, члена або іншу посадову особу Рахункової палати з метою перешкодити виконанню ними посадових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень, -  
9. карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.  
10. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобігти злочину або вчинені особою з використанням свого службового становища, -  
11. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".  
12. "Стаття 190-2 Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його представників на місцях, Голови, члена та іншої посадової особи Рахункової палати  
13. Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його представників на місцях, Голови, члена та іншої посадової особи Рахункової палати, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, -  
14. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
15. Умисне заподіяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, його представникам на місцях, Голові, члену та іншій посадовій особі Рахункової палати, а також їх близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, -  
16. карається позбавленням волі на строк до семи років.  
17. Умисне заподіяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, його представникам на місцях, Голові, члену та іншій посадовій особі Рахункової палати, а також їх близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, -  
18. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років";  
19. б) статтю 58 після слів "Генерального прокурора України" доповнити словами "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови, члена Рахункової палати";  
20. в) в абзаці першому частини першої статті 80-3 слова "чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів" замінити словами "чи пропорційного скорочення видатків бюджетів усіх рівнів";  
21. г) в абзаці першому частини першої статті 80-4 після слова "видання" доповнити словами "чи підписання", а слова "нормативних актів" замінити словами "нормативно-розпорядчих актів".  
22. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України УРСР, 1984 р., додаток до N51, стаття 1122):  
23. а) доповнити статтею 188-9 такого змісту:  
24. "Стаття 188-9 Порушення порядку надання інформації Рахунковій палаті та невиконання її постанов і висновків.  
25. Відмова або ухилення посадових осіб органів влади і управління, а також керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування від своєчасного надання на вимогу Рахункової палати необхідної інформації або подання завідомо недостовірної інформації, а також невиконання або несвоєчасне виконання за результатами проведених контрольних заходів постанов і висновків Рахункової палати щодо усунення виявлених порушень, -  
26. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
27. б) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-9";  
28. в) частину першу статті 255 доповнити пунктом 12 такого змісту:  
29. "12) посадові особи Рахункової палати (стаття 188-9)".  
30. 3. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., N52, ст. 490; 1995 р., N29, ст. 216; 1995 р., N34, ст. 268):  
31. Частину першу статті 14 після слів "чи неналежне виконання службових обов'язків" доповнити словами "вчинення своїми діями шкоди Державному бюджету України".  
32. II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  
33. Голова Верховної Ради України