Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
1. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист рослин" Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтями 831, 18812, 2383 такого змісту:  
3. "Стаття 831. Порушення вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин  
4. Недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля, -  
5. тягне за собою накладення штрафу на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";  
6. "Стаття 18812. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту рослин  
7. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту рослин, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин, -  
8. тягне за собою накладення штрафу на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";  
9. "Стаття 2383. Органи виконавчої влади у сфері захисту рослин  
10. Органи виконавчої влади у сфері захисту рослин розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин (статті 52, 83, 831, 901, 105), невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 18812).  
11. Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
12. 1) головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник - штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  
13. 2) головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники - штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  
14. 3) головні державні інспектори захисту рослин районів - штраф на громадян до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.  
15. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.