Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо подання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров'я стані (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
2. Гусаровим С.М.
 
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо подання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У статті 10 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
 
8. а) у пункті 24 слова «або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також» замінити наступними словами:
 
9. «стані, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або іншому стані небезпечному для життя і здоров’я, забезпечити доставку цих осіб до найближчого лікувально-профілактичного закладу, а також подавати невідкладну допомогу»
 
10. 2. У статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2005 р., N 13, ст. 231):
 
11. а) у частині першій слова «при нещасних випадках і гострих захворюваннях» замінити наступними словами:
 
12. «особам, які потерпають від гострих захворювань, потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у стані алкогольного чи наркологічного сп’яніння або іншому стані небезпечному для життя і здоров’я»
 
13. б) доповнити частиною сьомою наступного змісту:
 
14. «З метою подання первинної лікувально-профілактичної допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, у закладах охорони здоров'я облаштовуються діагностико-детоксикаційні, реабілітаційні палати або відділення.»
 
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
19. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
20. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
21. Голова
 
22. Верховної Ради України В. ЛИТВИН