Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку виготовлення документації із землеустрою (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 28 Закону України
 
3. «Про землеустрій» щодо скорочення строку
 
4. виготовлення документації із землеустрою
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Частину другу статті 28 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
7. «г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.»
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.