Кількість абзаців - 119 Розмітка (ліва колонка)


Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні  
3. Цей Закон визначає порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території України, з урахуванням вимог Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року (далі "Конвенції"), а також Правил по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця Національними товариствами, ухвалених ХХ Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році (далі "Правила").  
4. Загальні положення  
5. Стаття 1. Термінологія  
6. Терміни в Законі визначатимуть наступне:  
7. "Символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" - це емблеми, назви і розпізнавальні сигнали Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що використовуються як розпізнавальні та захисні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них та цього Закону;  
8. "Поранені" і "хворі" - особи (військовослужбовці і цивільні), які через травми, хвороби, або інші фізичні або психічні розлади чи інвалідність потребують медичної допомоги або догляду і які утримуються від будь-яких ворожих дій; це відноситься також до породіль, немовлят та інших осіб, які потребують на даний час медичної допомоги або догляду, наприклад, вагітні або немічні, які утримуються від будь-яких ворожих дій;  
9. "Особи, що потерпіли від аварії судна" - як військовослужбовці, так і цивільні, які потрапили в небезпечну для їхнього життя ситуацію на морі або в інших водах внаслідок аварії судна чи літака, де вони перебували, і які утримуються від ворожих дій.  
10. "Цивільні особи (населення)" - цивільною особою є будь-яка особа, яка не належить до жодної з категорій осіб, вказаних у статті 4 ( А1, А2, А3, А6) Третьої Женевської конвенції та у статті 43 Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій. У разі виникнення сумнівів щодо належності будь-якої особи до цивільних, цю особу вважають цивільною. Цивільне населення складається з всіх осіб, які є цивільними особами;  
11. "Медичні формування" - визнані законами країн, що перебувають у конфлікті, або надані конфліктуючим сторонам нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією формування, стаціонарного типу, які розміщені та використовують будівлі, стаціонарні споруди (госпіталі і інші заклади охорони здоров'я, центри переливання крові і профілактики захворювань, склади медичного майна, медико-фармацевтичні склади), і рухомі формування (карантинні станції, палатки, установки під відкритим небом, транспортні засоби, що використовуються в медичних цілях); формування, покликані розшукувати поранених, хворих або осіб, які потерпіли від аварії судна чи літака, для їх евакуації, транспортування, діагностування або лікування, а також покликані здійснювати діяльність, пов'язану з профілактикою захворювань;  
12. "Духовний персонал (інших держав)" - означає осіб, як військових, так і цивільних, наприклад, священиків, капеланів тощо, які зайняті виключно виконанням своїх духовних функцій та придані до: 1) збройних сил сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; 2) медичним формуванням або санітарно-транспортним засобам сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; 3) медичним формуванням або санітарно-транспортним засобам сторони (іншої держави), вказаним у статті 9 пункті 2 Додаткового протоколу 1; 4) організаціям цивільної оборони сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті;  
13. "Санітарне перевезення" - транспортування (наземними, повітряними або водними засобами) поранених, хворих, осіб, що потерпіли від аварії судна, медичного, духовного персоналу і медичного обладнання, що перебуває під захистом міжнародних гуманітарних Конвенцій і Протоколів до них.  
14. "Санітарно-транспортні засоби" - санітарні наземні, водні і повітряні засоби, як військові, так і цивільні, постійно або тимчасово призначені виключно для санітарних перевезень і які знаходяться під контролем сторони, що перебуває в конфлікті.  
15. "Наземні санітарно-транспортні засоби" - санітарний наземний транспорт, який використовується виключно для санітарних перевезень по суші.  
16. "Санітарні перевезення по воді" - перевезення, які здійснюються госпітальними суднами або іншими санітарними суднами і плавучими засобами, що використовуються для зазначеної мети. Всі судна для таких перевезень перебувають під захистом міжнародних гуманітарних Конвенцій і Протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони.  
17. "Водні санітарно-транспортні засоби" - до таких відносять:  
18. 1) військові госпітальні судна, що належать конфліктуючим сторонам;  
19. 2) госпітальні судна, що використовуються виключно для гуманітарних завдань Національними товариствами Червоного Хреста або іншими офіційно визнаними товариствами допомоги або приватними особами, включаючи громадян нейтральних держав;  
20. 3) госпітальні судна, надані стороні, що перебуває в конфлікті, нейтральною державою, або міжнародною гуманітарною організацією.  
21. "Повітряні санітарно-транспортні засоби" - літальні апарати, призначені для перевезення поранених, хворих, потерпілих від аварій, катастроф та стихійного лиха, медичного обладнання, засобів і персоналу.  
22. "Медичний персонал" - лікарі, медсестри, санітари, повари, водії санітарно-транспортних засобів, інші особи, які задіяні на постійних або тимчасових засадах виключно в медичних формуваннях або в санітарних перевезеннях.  
23. "До символіки Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" - відносять емблему у вигляді червоного хреста або червоного півмісяця на білому тлі, або червоного хреста і червоного півмісяця на білому тлі; слова "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць"; спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні).  
24. Стаття 2. Захисна та розпізнавальна функції емблем  
25. Під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак використовується для позначення медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Емблема повинна бути таких розмірів, щоб забезпечувати її розпізнавання на великих відстанях.  
26. Емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця використовується як розпізнавальний знак для позначення приналежності людини або об'єкту до Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. У цьому разі емблема повинна бути меншою за розмірами в порівнянні із захисним знаком і не може наноситися на пов'язки або на дахи будівель.  
27. Стаття 3. Використання розпізнавальних знаків конфліктуючими сторонами  
28. Конфліктуючі сторони для розпізнавання медичних формувань та санітарно-транспортних засобів мають право використовувати розпізнавальні сигнали, що відносяться до символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця: світлові, радіо і вторинного радіолокаційного розпізнавання, поряд із загальновизнанними міжнародними кодами та сигналами.  
29. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як захисного знаку  
30. Стаття 4. Використання емблеми Червоного Хреста Міністерством оборони України  
31. Емблема Червоного Хреста використовується медичною службою Збройних Сил України під час збройних конфліктів для позначення власного медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів на суші, на морі та в повітрі.  
32. Контроль за використанням емблеми зазначеною службою здійснюється Міністерством Оборони України.  
33. Медичний персонал зобов'язаний носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією. Ці пов'язки та посвідчення видаються в установленому порядку Міністерством оборони України.  
34. Прикріплений до формувань Збройних Сил духовний персонал користується таким же захистом та такими ж розпізнавальними знаками нарівні з медичним персоналом.  
35. Стаття 5. Використання емблеми цивільними медичними формуваннями та медичним персоналом  
36. Під час збройного конфлікту емблемою Червоного Хреста, що використовується із захисною метою за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України та під його контролем, позначаються цивільний медичний персонал, цивільні лікарні та інші цивільні медичні формування, будівлі, обладнання, медичні матеріали, а також цивільні санітарно-транспортні засоби, заклади охорони здоров'я, призначені, зокрема для перевезення та розміщення поранених, хворих і потерпілих від аварій судна та догляду за ними.  
37. Цивільний медичний персонал зобов'язаний носити нарукавну пов'язку з розпізнавальним знаком червоного хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією.  
38. Ці пов'язки та посвідчення видаються Міністерством охорони здоров'я України.  
39. Прикріплений до лікарень та інших медичних формувань цивільний духовний персонал користується таким же захистом та такими ж розпізнавальними знаками, нарівні з медичним персоналом.  
40. Стаття 6. Використання емблеми Товариством Червоного Хреста України  
41. Товариство Червоного Хреста України уповноважене надавати в розпорядження медичної служби Збройних Сил свій медичний персонал, а також свої медичні формування та санітарно-транспортні засоби, створювати групи з надання першої медичної допомоги.  
42. Такий персонал повинен носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком червоного хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією у відповідності до ст.5 цього Закону.  
43. Товариство Червоного Хреста України використовує емблему як захисний знак для позначення власного медичного персоналу та власних медичних формувань, згідно зі статтями 5 та 6 цього Закону.  
44. Стаття 7. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця для позначення іноземних та міжнародних формувань.  
45. Під час збройних конфліктів емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак може використовуватися для позначення медичних формувань, санітарно-транспортних засобів та медичного персоналу Міжнародного руху Червоного Хреста, іноземних Організацій Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інших міжнародних і гуманітарних організацій, при наявності офіційного дозволу щодо такого перебування та діяльності з боку Кабінету Міністрів України згідно з чинним законодавством України та відповідного погодження з боку Товариства Червоного Хреста України.  
46. Стаття 8. Використання емблеми Червоного Хреста для захисту нейтральних медичних зон і територій  
47. Емблема Червоного Хреста як захисний та розпізнавальний знак використовується під час збройних конфліктів для позначення нейтральних медичних зон і територій на місцевості, призначеній для захисту розташованих на ній поранених, хворих, цивільних осіб та медичного персоналу.  
48. Місце розташування таких медичних зон і територій визначається відповідними компетентними державними органами України.  
49. Стаття 9. Порядок Нанесення захисних знаків Червоного Хреста та Червоного Півмісяця  
50. Наземні санітарно-транспортні засоби під час збройного конфлікту перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій та Протоколів.  
51. Вони позначаються захисним знаком Червоного Хреста, який наноситься на верхні, бокові, передню та задню площини транспортного засобу.  
52. Зазначені засоби можуть позначатися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими для такої мети згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.  
53. Повітряні санітарно-транспортні засоби під час збройних конфліктів також перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій та Протоколів. Для їх позначення як захисний знак використовується емблема Червоного Хреста, що наноситься поряд з національними кольорами на верхній та нижній площинах крил та бокових поверхнях фюзеляжу.  
54. Крім того, для їх позначення можуть використовуватися будь-які інші розпізнавальні знаки, встановлені згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.  
55. При проведенні бойових дій на морі госпітальні судна і плавучі засоби, що перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій і Протоколів, повинні позначатися таким чином:  
56. 1) вся зовнішня поверхня судна має бути білою;  
57. 2) один або декілька темно-червоних хрестів наносяться бути зображені на кожну сторону корпусу на горизонтальну поверхню, з тим, щоб забезпечити найкращу видимість їх в морі і з повітря. Білий прапор з червоним хрестом має підніматися на верхню точку грот-мачти.  
58. Ці транспортні засоби можуть маркеруватися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.  
59. Всі медичні формування, медичний і духовний персонал, що використовують емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак, зобов'язані наносити емблему Червоного Хреста або Червоного Півмісяця на прапори, будівлі, установи і майно рухомих медичних формувань, на нарукавні пов'язки, одяг і головні убори медичного та духовного персоналу.  
60. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як розпізнавального знаку  
61. Стаття 10. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Товариством Червоного Хреста України та товариствами інших країн  
62. Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста та символіки Міжнародного руху (емблеми, прапора, розпізнавальних знаків та назви для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним Міжнародними Конференціями Червоного Хреста.  
63. Товариство має право використовувати емблему Червоного Хреста, як розпізнавальний знак для позначення свого зв'язку з Міжнародним Рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також приналежності тієї чи іншої особи або об'єкту до цього руху, шляхом дотримання умов, визначених Правилами.  
64. Розміри емблеми мають бути невеликі, щоб її не можна було зплутати з емблемою, яка використовується як захисний знак.  
65. У мирний час дозволяється застосування емблеми великих розмірів, зокрема під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно, щоб працівники Товариства Червоного Хреста України, які здійснюють надання допомоги, легко розпізнавалися.  
66. Національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця інших країн, персонал яких присутній на території України з дозволу Кабінету Міністрів України та Товариства Червоного Хреста України, використовують емблеми червоного хреста або червоного півмісяця на умовах, передбачених цією статтею.  
67. Стаття 11. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця представниками Міжнародного червонохресного руху  
68. Уповноважені представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця мають право використовувати емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця під час їх офіційного перебування на території України.  
69. Стаття 12. Використання емблеми Червоного Хреста у інших випадках.  
70. Як розпізнавальний знак в умовах мирного часу емблема Червоного Хреста може використовуватися для позначення:  
71. 1) будівель, споруд, медичних матеріалів і санітарно-транспортних засобів закладів охорони здоров'я, призначених для осіб, що потребують постійного медичного догляду;  
72. 2) транспортних засобів, що використовуються для транспортування поранених і хворих;  
73. 3) спеціально відведених місць або зон по наданню першої медичної допомоги в населених пунктах, на дорогах, на підприємствах і в інших місцях, призначених для надання медичної допомоги.  
74. Дозвіл на використання емблеми на території України у випадках, визначених цією статтею, надається Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста України за умови безкоштовного надання послуг.  
75. Стаття 13. Використання емблеми Червоного Півмісяця  
76. Емблема Червоного Півмісяця і назва "Червоний Півмісяць" використовується тільки для позначення тих іноземних суб'єктів, які представляють медичний і духовний персонал, що належать до офіційно перебуваючих на території України представників міжнародних організацій Червонохресного Руху та інших країн і не може використовуватися для жодних інших цілей та в інших випадках.  
77. Контроль за використанням емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та відповідальність  
78. Стаття 14. Порядок отримання та реєстрації особистих іменних посвідчень  
79. Особи, які зазначені в статтях 4 - 8 цього Закону і користуються захистом емблеми Червоного Хреста, повинні мати при собі відповідні особисті посвідчення з фотографією на весь період збройного конфлікту. У посвідченні має бути зазначена приналежність особи до певного закладу охорони здоров'я, організації з надання допомоги, формування або іншої структури, визначених цим Законом.  
80. Під час перебування таких осіб в місяцях збройних конфліктів вони повинні носити особисті іменні посвідчення або жетони на одязі.  
81. Видачу та реєстрацію зазначених посвідчень здійснюють Товариство Червоного Хреста України та уповноважені органи виконавчої влади України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
82. Стаття 15. Заборона незаконного використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
83. Крім Товариства Червоного Хреста України забороняється навмисне використання емблем Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, або Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; слів "Червоний Хрест" чи "Червоний Півмісяць", або слів "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць"; розпізнавального знаку, чи будь-якого іншого знаку, найменування чи сигналу, які являють собою імітацію (використання подібних кольорів або зображень), або можуть призвести до змішування, незалежно від мети такого використання будь-якими фізичними або юридичними особами, згідно з чинним законодавством України та попередніми статтями цього Закону.  
84. Будь-якій організації крім Товариства Червоного Хреста України забороняється використовувати вказані емблеми чи слова на вивісках, плакатах, оголошеннях, листівках чи комерційних паперах; або розміщення їх на товарах чи упаковках; або їх продаж чи спроба продажу; спроба введення в обіг товарів, помічених таким чином; або використання вказаних емблем чи слів як елемента знака для інших емблем чи найменувань  
85. Стаття 16. Заборона використання та реєстрації емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
86. Забороняється використання слів "Червоний Хрест" та "Червоний Півмісяць" у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем "Червоного Хреста" та "Червоного Півмісяця" на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів чи зображень, як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України.  
87. Порядок використання зображень Червоного Хреста або слів "Червоний Хрест" як складових частин логотипів або найменувань підприємств, установ, організацій, заснованих Товариством Червоного Хреста України з метою виконання статутних завдань, вирішується Товариством згідно з Правилами у частині, що не суперечить чинному законодавству України  
88. Таке рішення приймає з'їзд Товариства Червоного Хреста України, а в період між з'їздами - Правління Товариства двома третинами голосів.  
89. Стаття 17. Відповідальність за обманні дії з використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця під час збройних конфліктів  
90. Особи, які під час збройних конфліктів або військових дій навмисно здійснили чи віддали наказ про віроломне використання емблем Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, або розпізнавального знаку, що призвело до смерті чи серйозних тілесних пошкоджень або завдало шкоди здоров'ю людям противника, вважаються, згідно з Конвенціями, такими, що здійснили військовий злочин.  
91. Віроломством вважаються обманні дії, направлені на те, щоб викликати довіру противника або змусити його повірити, що він має право на захист або зобов'язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.  
92. Особи, які допустили навмисно та не маючи на це права, використання емблеми Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, або розпізнавального знаку чи будь-якого іншого знаку чи сигналу, що являють собою їх імітацію або можуть призвести до переплутування, вважаються, відповідно до Женевських конвенцій, такими, що вчинили злочин.  
93. Особи, що вчинили дії, визначені як злочин в частинах 1, 2 і 3 цієї статті несуть відповідальність згідно з чинним Кримінальним законодавством України.  
94. Стаття 18. Контроль за дотриманням Закону  
95. Контроль за дотриманням цього Закону здійснюють Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, Товариство Червоного Хреста України в межах їх компетенції, а також інші органи виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.  
96. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні вживати необхідні заходи, передбачені законодавством, з метою запобігання зловживанням символікою Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема шляхом розповсюдження знань серед представників збройних сил, правоохоронних органів, органів державної влади та серед цивільного населення в рамках розповсюдження в Україні основних принципів міжнародного гуманітарного права.  
97. Стаття 19. Обов'язки Товариства Червоного Хреста України щодо контролю за використанням символіки  
98. Товариство Червоного Хреста України зобов'язане сприяти органам державної влади в їх зусиллях з запобігання та припинення будь-яких зловживань щодо використання символіки Червоного Хреста.  
99. Товариство має також сповіщати правоохоронні органи та суди про будь-які зловживання, пов'язані з порушеннями у використанні символіки.  
100. Стаття 20. Розв'язання спорів  
101. Спори, пов'язані з використанням емблeм, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.  
102. Стаття 21. Відповідальність  
103. Незаконне використання емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, назв або розпізнавальних знаків тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
104. Особи, винні в порушенні законодавства щодо використання і захисту емблем, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
105. Органи судової влади України вживають необхідних тимчасових заходів. Зокрема, вони можуть виносити рішення про накладання арешту на об'єкти та майно, помічені емблемою з порушенням цього Закону; вимагати зняття емблем червоного хреста або червоного півмісяця, назв "Червоний Хрест" і "Червоний Півмісяць" за рахунок порушника; приймати рішення про вилучення або знищення обладнання, яке служить для відтворення символіки (емблем, знаків, позначок); притягувати до кримінальної або адміністративної відповідальності фізичних і юридичних осіб, винних в порушенні цього Закону.  
106. Стаття 22. Штрафні санкції.  
107. Юридичні та фізичні особи, винні у незаконному використанні символіки та емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з метою одержання прибутку, незаконних пільг та переваг несуть відповідальність згідно з чинним Кримінальним законодавством України.  
108. Кошти, одержані від фінансових стягнень, перераховуються Товариством Червоного Хреста України на доброчинні цілі.  
109. Прикінцеві положення  
110. Стаття 23.  
111. У разі реорганізації Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або внесення змін до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни чи до інших правових актів, які стосуються порядку зміни використання символів (емблем, знаків) і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Товариство Червоного Хреста України використовує нові символи (емблеми, знаки), а також назви на тих самих умовах і замість символіки Червоного Хреста (емблеми, знаків) та назви "Червоний Хрест України", передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
112. У разі зміни зазначеної символіки під час збройного конфлікту інформація про ці зміни доводиться оперативно до відома усіх зацікавлених осіб конфліктуючих сторін як представниками Товариства Червоного Хреста України, так і компетентними центральними органами виконавчої влади (Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України).  
113. Стаття 24.  
114. Положення цього Закону є основою для розроблення та прийняття інших законів та нормативно-правових актів, а також для внесення змін та доповнень до чинних законодавчих актів України, зокрема до Кримінального та Адміністративного Кодексів.  
115. Стаття 25.  
116. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні" нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
117. Стаття 26.  
118. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.