Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 36 Закону України"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"щодо розміру пенсій в разі втрати годувальника (Друге читання)

0. П р о е к т
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо розміру пенсій в разі втрати годувальника
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Пункт "а" частини першої статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262) викласти в такій редакції:
 
5. "а) членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час – 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків";
 
6. доповнити частиною другою такого змісту:
 
7. "До непрацездатних членів сім’ї належать особи, зазначені у статті 30 цього Закону".
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
10. 2. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
11. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
12. забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій особам відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень цього Закону;
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
15. Голова Верховної Ради
 
16. України В.ЛИТВИН