Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції) (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
2. Деревляним В.Т.
 
3. (посв. № 212)
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про міліцію» (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції)
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. 1. Статтю 17 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991 р., № 4, ст. 20) викласти у такій редакції:
 
8. « Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
9. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, звільнені із строкової військової служби або військовозобов'язані, які перебувають у запасі Збройних Сил України, мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року.
 
10. Призовники не підлягають прийому на службу до міліції, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 
11. Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
12. Випускники вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які здобули освіту за кошти державного бюджету, направляються до підрозділів міліції та зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
13. Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім виправданих судом».
 
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.