Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. «Про операції з давальницькою сировиною
 
3. у зовнішньоекономічних відносинах»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40) такі зміни:
 
6. 1) у статті 1:
 
7. абзац шостий виключити;
 
8. в абзаці сьомому:
 
9. слова «по ТН ЗЕД» замінити словами «згідно з УКТЗЕД»;
 
10. доповнити абзац реченням такого змісту: «З урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТЗЕД;»;
 
11. 2) у частині першій статті 7 слова і цифру «належать до операцій з давальницькою сировиною, зазначених в абзаці шостому статті 1 цього Закону» замінити словами і цифрою «належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, зазначених в абзаці сьомому статті 1 цього Закону»;
 
12. 3) у тексті Закону слова «Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідному відмінку.
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.