Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 5 Закону України
 
2. «Про операції з давальницькою сировиною
 
3. у зовнішньоекономічних відносинах»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Частину дванадцяту статті 5 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2007 р., № 9, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ) доповнити абзацами такого змісту:
 
6. «Лист про погодження на вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту видається суб’єкту господарювання Міністерством фінансів України безоплатно.
 
7. Строк видачі або відмови у видачі листа про погодження суб’єкту господарювання становить 10 робочих днів від дати реєстрації у Міністерстві фінансів України документів, необхідних для його одержання.
 
8. Підставами для відмови у видачі листа про погодження є:
 
9. подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання погодження, не в повному обсязі та з порушенням норм законодавства України;
 
10. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
11. неподання Міністерству фінансів України суб’єктом господарювання інформації про обсяги дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну у вигляді продукції, виготовленої із давальницької сировини за попереднім погодженням, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше;
 
12. неподання Міністерству фінансів України суб’єктом господарювання передбачених законодавством звітів про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 
13. рішення Кабінету Міністрів України про тимчасове обмеження або заборону вивезення окремих видів давальницької сировини за межі митної території України.
 
14. Строк дії листа про погодження становить не більш як 60 календарних днів з дня його реєстрації у Міністерстві фінансів України.».
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.