Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах у День Перемоги)
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.239) такі зміни:
 
5. статтю 2 після абзацу сьомого доповнити новими абзацом восьмим такого змісту:
 
6. „організація безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах, будинках культури та клубних установах; «
 
7. У зв'язку з цим абзаци восьмий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-чотирнадцятим.
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.