Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статей 255, 265-2, 321-1, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення окремих положень (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до статей 255, 2652, 3211, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення окремих положень
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
4. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2, 122-4, 122-5";
 
6. 2) у частині першій статті 265-2 слово та цифри "статтями 121-1, 126" замінити словами та цифрами "статтею 121, частинами першою та третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки та стоянки), статтею 126";
 
7. 3) у частині першій статей 321-1 та 322 слова "її винесення" замінити словами "набрання нею чинності".
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.