Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні (Друге читання)

0. Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань промислової політикиПерше читанняПроект.  
1. Закон України  
2. Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.  
3. З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного суднобудування і підвищення його конкурентноспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Запровадити на період з 1 січня 2000 року такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:  
5. суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, що отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов`язань зазначених підприємств;  
6. зазначеним підприємствам надається відстрочка на 60 місяців у сплаті заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 1999 року, якщо ці підприємства проводили поточні розрахунки за податковими зобов`язаннями не менше ніж протягом податкового року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2000 року.  
7. Перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності у 1999 році.  
8. 2. Внести такі зміни до актів законодавства про оподаткування:  
9. 1) статтю 19 Закону України "Про єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст. 259; 1993 р., №24, ст. 270; 1996 р., №41, ст. 192) доповнити пунктом "ї" такого змісту:  
10. ї) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", у разі ввезення ними на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден, перелік та обсяги яких щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.  
11. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов`язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку";  
12. 2) статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238; 1997 р., №47, ст. 294; 1999 р., №15, ст. 83, №18 ст. 140) доповнити пунктом 9 такого змісту:  
13. 9) у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні";  
14. 3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250) доповнити новим пунктом 11.20 такого змісту:  
15. 11.20. У період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року для підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовується для будівництва суден, перелік та обсяги яких щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.  
16. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов`язаний збільшити податкові зобов`язання за наслідками діяльності у податковий період, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства".  
17. У зв`язку з цим пункти 11.20 - 11.24 вважати відповідно пунктами 11.21 - 11.25.  
18. 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.