Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості здійснення закупівель ядерного палива (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про особливості здійснення закупівель ядерного палива
 
3. Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель ядерного палива за державні кошти.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Законі предметом закупівлі ядерного палива є ядерні матеріали, неопромінені паливні тепловиділяючі елементи (твели) та тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів, поглинаючі стрижні системи управління та захисту ядерних реакторів, послуги, пов’язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) та поводженням з неопроміненими та опроміненими тепловиділяючими збірками (перевезення, зберігання, переробка).
 
6. Термін «ядерний матеріал» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
7. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про здійснення державних закупівель».
 
8. Стаття 2. Закупівля ядерного палива
 
9. 1. Закупівля ядерного палива здійснюється замовником за рахунок державних коштів за процедурою закупівлі у одного учасника у порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
10. 2. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу:
 
11. відомості про учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю після проведення переговорів, - протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення щодо вибору учасника за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань енергетики та вугільної промисловості;
 
12. оголошення про результати проведення процедури закупівлі - не пізніше семи днів з дня укладення договору про закупівлю, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань енергетики та вугільної промисловості.
 
13. 3. Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника не раніше ніж через чотирнадцять днів з дня оприлюднення відомостей про учасника.
 
14. Стаття 3. Договір про закупівлю
 
15. 1. Дія договорів про закупівлю, укладених відповідно до цього Закону, може продовжуватися за згодою сторін на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на суму коштів не більш як 20 відсотків вартості, визначеної у договорі.
 
16. 2. Типові договори про закупівлю ядерного палива затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань енергетики та вугільної промисловості.
 
17. Стаття 4. Оскарження та контроль за здійсненням
закупівлі ядерного палива за державні кошти
 
18. Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі ядерного палива здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», з урахуванням строків, визначених цим Законом.
 
19. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. В абзаці восьмому частини четвертої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» слова «неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів» виключити.